Nieuws

Oproep Play the Game aan journalisten

De tiende internationale conferentie van de Deense organisatie Play the Game wordt dit jaar, van 26 tot en met 30 november, in Eindhoven gehouden. Play the Game roept behalve bestuurders en wetenschappers ook journalisten op om bijdragen te leveren aan het debat op het Open Forum.

Met name sportjournalisten wordt gevraagd om als ervaringsdeskundigen nieuwe zienswijzen te poneren. Play the Game spant zich al twintig jaar in voor een beter bestuurde sportwereld, speciaal op terreinen als ethiek democratie en vrijheid van meningsuiting. Thema’s als doping tv-rechten en de bescherming van klokkenluiders zijn veel besproken onderwerpen bij Play the Game. De organisatie wordt geleid door het Deense Instituut voor sportstudies, een initiatief van het Deense ministerie van Cultuur.

De bijeenkomst in Eindhoven wordt gehouden in het  Van der Valk Hotel. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft financiële steun toegezegd.