SCHOT VOOR DE BOEG

Bruggen bouwen bij de bonden

 

Op de Sportconventie 2017 van de sportkoepel mochten we op Papendal iets vertellen over nut en noodzaak om de NSP reeds in een vroeg stadium te betrekken bij de organisatie van allerhande grotere en soms ook kleinere toernooien.

Hoe vaak is brandweervrouw Marina Witte niet uitgerukt om brandjes te blussen? Hoe vaak werd fotografen het werken niet nodeloos bemoeilijkt? Of hun apparatuur vernield door slechte bescherming en ontoereikende werkomstandigheden? Hetzelfde geldt voor schrijvende journalisten, voor wie – remember het WK shorttrack – soms niet eens werktafels op de perstribune beschikbaar waren. Of het delen van één wifikabel met drie collega’s, het is écht voorgekomen.

Dit is geen aanklacht tegen goedbedoelende sportbonden, tegen sportmarketingbureaus, tegen organisatoren van grootschalige sportevenementen. Het gaat gelukkig regelmatig goed, maar soms ook weer ineens gruwelijk mis. Je weet alleen nooit wanneer.

Daarom hebben we de circa veertig toehoorders tijdens twee workshops op het hart gedrukt toch vooral gebruik te maken van de kennis, expertise en ervaring die de NSP sinds 1970 heeft opgedaan.

Waarom toch steeds dat wiel opnieuw willen uitvinden, zoals bij sommige sportmarketingbureaus telkens wordt geprobeerd?

Het journalistieke gelegenheidsduo heeft de aanwezigen gewezen op het belang van een beetje invloed voor de Nederlandse Sport Pers (NSP) bij de organisatie van grote toernooien. Goede persvoorzieningen zijn het halve werk, ook voor de uitstraling van een evenement.

Er zou - zo hebben we maar meteen op tafel gelegd - een standaardparagraaf in toernooicontracten moeten komen. Daarin zou moeten worden vastgelegd dat de organisatie van sportjournalisten wordt geraadpleegd bij het vaststellen en uitvoeren van het bidbook.

Te vaak is een Nederlandse organisatie al wat stappen op weg, voor zij op het idee komt die eigenwijze journalisten eens te vragen wat zij ervan vinden en of het misschien ook anders zou kunnen. Genoeg werkruimte? Genoeg bandbreedte? Mixed zone goed geregeld, van levensbelang in een tijdperk waarin de rechtenhouders veel kunnen bepalen? Het kost wat extra, maar het is een belangrijke randvoorwaarde voor een geslaagd toernooi.

Met NOC*NSF gaan we weldra in gesprek over een convenant, waarin een blauwdruk en plan van aanpak wordt geregeld. Tijdens de bijeenkomst werd echter meteen gewaarschuwd dat het nog wel even zal duren voordat de missive zal zijn doorgedrongen tot alle 79 aangesloten sportbonden.

Positief was de inbreng van een vertegenwoordiger van de skateboardbond. Zijn spectaculaire sport wordt in 2020 in Tokyo olympisch en in juni is er een World Cup in Den Haag. Proactief kwam hij op Papendal zijn licht opsteken bij de NSP, net als trouwens een vertegenwoordiger van de triatlonbond, met het oog op de WK-finale in september in Rotterdam.

De NSP helpt graag mee die bruggen te bouwen. Dat scheelt namelijk een hoop binnenbrandjes tijdens een evenement.

 

Gerard den Elt, mede namens Gio Lippens en John Volkers