Nieuws

Strengere naleving opdrachtgevers fotografen

Er is een toenemende onduidelijkheid over de accreditatie-aanvragen van freelance-fotografen, ZZP’ers en fotopersbureaus. Met name rond wedstrijden van het Nederlands Elftal, in de Champions League en voor Europese duels geven veel fotografen hun formele opdrachtgever(s) niet of niet duidelijk op.

De NSP is genoodzaakt hier strenger op toe te zien. We zullen de accreditatieprocedures aanscherpen en de opdrachten controleren.

Fotografen moeten voortaan duidelijk aangeven voor welk medium zij werken of een opdracht hebben ontvangen. Desgevraagd zal een bevestiging van die opdracht moeten worden overlegd. Alleen zo kan een wildgroei aan fotografen langs de sportvelden worden voorkomen. Zonder duidelijke opdrachtgever zullen bij belangrijke wedstrijden geen accreditaties meer aan kaarthouders worden verstrekt.