Nieuws

Prijs voor beste werkplek

De fotocommissie van de NSP roept dit najaar een nieuwe prijs in het leven: de Stadionfotoprijs, bedoeld voor de beste werkomstandigheden voor fotojournalisten bij clubs in de eredivisie.

Tot en met de winterstop zullen de leden van de fotocommissie de werkomstandigheden in alle stadions beoordelen en van punten voorzien. Die puntentelling wordt bekend gemaakt via onze website www.nsp.nl, via Facebook (MixedZone) en via ons Twitteraccount sportpers1.

Op het jaarlijkse NSP Sport en Media Nieuwjaarsdiner (voorzien op maandag 22 januari 2018, noteer alvast in potlood in de agenda) reiken we de prijs uit aan de BVO die het beste voldoet aan de afspraken over werkomstandigheden. 

Regelmatig, maar lang niet altijd, merken de fotografen dat niet alle afspraken worden nagekomen die zijn neergelegd in het convenant met de ECV. Slecht licht, een (te) hoge boarding, een (veel) te kleine werkplek en andere onvolkomenheden maken het werken langs het veld niet altijd eenvoudig. Soms zijn die werkplekken zeker niet conform de professionele standaard.

We letten daarom op de volgende zaken:

1 - Ontvangst stadion

2 - Werkruimte perskamer

3 - Wifi

4 - Routing veld

5 - Werkruimte achter boarding

6 - Hinder kisten/kabels

7 - Licht (lampen compleet)

8 - Parkeren

9 - Catering

10 - Controle stewards

De trofee is in het leven geroepen om de clubs te prijzen die volgens de standaard van de ECV werken, maar anderzijds ook om de aandacht te vestigen op zaken die niet goed zijn geregeld.

De speelronde 23/24 september vormt de aftrap en we gaan door tot de winterstop, met één en soms twee beoordelingen per week. Wekelijks publiceren we onze bevindingen en het (tussen)klassement.

Namens de fotocommissie van de NSP: René Bouwman, Vincent Jannink, Edwin van Zandvoort, Klaas Jan van der Weij