Nieuws

AIPS-congres wijkt uit naar Brussel

Het omstreden congres van onze internationale koepelorganisatie AIPS in Turkije is verplaatst naar Brussel. Daar vergaderen de sportjournalisten van 7 tot en 10 mei. Onze Belgische collega’s van Sportspress.be treden op als medeorganisator.

Het 81e AIPS-congres zou begin april worden gehouden in de Turkse badplaats Antalya. Daartegen rees echter groot verzet. De NSP en elf andere West-Europese organisaties van sportjournalisten hadden eerder al besloten het jaarcongres in Antalya te mijden. Hiermee willen zij protesteren tegen het op grote schaal schenden van de persvrijheid en mensenrechten in Turkije. In een open brief aan de AIPS is gewezen op de gevangenneming van veel journalisten en het gedwongen sluiten van redactiekantoren.

De twaalf West-Europese organisaties, waaronder behalve Nederland ook België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland, vergaderen deze week (14-15 maart) in Straatsburg over de toekomst binnen de AIPS.

Een groot deel van de West-Europese landen is ontevreden over de koers van het internationale journalistencollectief. Gezamenlijk wordt in Straatsburg getracht een beleidswijziging voor te bereiden, die moet worden ingebracht op het congres in Brussel.

Namens de NSP nemen voorzitter Gio Lippens en algemeen secretaris Gerard den Elt deel aan dat overleg.