Nieuws

Fotografen tóch welkom bij korfbalfinale

Fotografen en andere vertegenwoordigers van de media zijn massaal in opstand gekomen tegen beperkingen die de korfbalbond (KNKV) aanvankelijk wilde invoeren voor fotografen bij de finale van de Korfbal League met als inzet de landstitel. Het duel heeft op zaterdag 7 april plaats in de Ziggo Dome. Na een protest van de NSP heeft het KNKV inmiddels ingestemd met een accreditatieprocedure.

Aan de hand van de aangevraagde accreditaties zal nu worden bepaald welke fotografen toegang krijgen tot de vloer (hoek van het veld). De overige fotografen krijgen een plaats op de eerste rij aan de lange zijde van het veld of op de tweede ring. Daarmee zijn alle geïnteresseerde  NSP-kaarthouders welkom bij de finale. De verdeling wordt gemaakt in overleg met de NSP.

De verontwaardiging over het mediabeleid bij de korfbalfinale stak de kop op na een brief, gericht aan fotografen en verstuurd door Marco Spelten namens het KNKV. Spelten is voorzitter van ‘Korfbalfoto.nl’, een vereniging van 34 fotografen, die maar deels professioneel als fotograaf actief zijn.

In de brief kondigde Spelten aan dat op de speelvloer uitsluitend twee fotografen van Korfbalfoto namens het KNKV aanwezig mochten zijn. Zij zouden als enige fotografen bij de wedstrijd en huldiging worden  toegelaten. Media die foto’s willen publiceren konden zich volgens Spelten aanmelden bij Korfbalfoto, dat  foto’s kosteloos beschikbaar stelt mits  naamsvermelding wordt  toegepast.

Argument voor de aanvankelijke beperking was volgens Spelten het gebrek aan ruimte op de speelvloer. Daardoor zouden de  tv-opnamen verstoord kunnen raken. ‘Tijdens de editie van 2017 waren er veel te veel fotografen aanwezig die elkaar in de weg liepen en ook steeds door het beeld van de aanwezige televisiecamera’s liepen’, liet Spelten de fotografen weten.  

‘Het  KNKV legt op deze wijze de vrije nieuwsgaring aan banden, het  is een gevaarlijke ontwikkeling die niet past in een open samenleving anno 2018’, protesteerde Gerard den Elt, algemeen secretaris van de NSP in een brief aan Jeroen Weijermars, bondsbestuurslid marketing en communicatie bij het KNKV.  Vervolgens werd het toelatingsbeleid bijgesteld.

In de NSP-brief werd ook verwezen naar het streven in Europees verband naar het vrij verwerven van beelden en controleerbare informatie. Den Elt: ‘De NSP is bezig met een internationaal protest bij het Europees Parlement omdat meer clubs, bonden en sportorganisaties denken/menen informatie in een open en vrije samenleving te kunnen regisseren en beteugelen. Samen met Europese zusterorganisaties dienen we daarover in de loop van april een petitie in bij het Europees Parlement, een actie die gesteund wordt door diverse Europarlementariërs. Doel: ervoor zorgen dat ook sportorganisaties in een open samenleving de journalistieke beginselen van het vrij verwerven van beelden en controleerbare informatie blijven toestaan, zonder de media daarvoor beperkingen op te leggen. Deze casus past daar perfect in en we zullen dit (voorgenomen?) beleid zeker meenemen in onze argumenten in de richting van het Europees Parlement.’