Nieuws

Fotografen op afstand in Ziggo Dome

Bij de finale van de finale van de Korfbal League in de Ziggo Dome bleken na de discussies vooraf nog lang niet alle beperkingen voor professionele fotografen weggenomen. Slechts twee toonden er nog interesse, Koen van Weel (ANP) en Sander Chamid, maar ze stuitten op diverse handicaps.

,,Het begon al met parkeren. Er waren geen parkeerkaarten verstrekt voor de Ziggo Dome, uitrijkaarten waren er ook niet. Vervolgens was het zoeken naar de hesjes voor fotografen”, vertelt Sander Chamid, die bij vorige korfbalfinales altijd wel gezelschap had van vijf of zes collega’s.  

Op de hesjes bleek de vermelding ‘korfbalfoto.nl’ aangebracht, genoemd naar de vereniging die aanvankelijk dacht exclusiviteit op foto’s te kunnen claimen. ,,Zo moesten we nog reclame maken ook voor hen, raar”, aldus Chamid.

In de zaal kregen de fotografen ‘prima plaatsen’ achter de boarding toegewezen, dat wel. Chamid: ,,Maar we kregen wel de instructie  dat we tot na de huldiging niet het veld mochten oplopen. Dat was alleen aan Korfbalfoto voorbehouden. De security had opdracht gekregen om ons te verwijderen als we de vloer op zouden komen. Daardoor misten we toch de plaatjes met spontane vreugde.”

Vanuit hun plaatsen achter de boarding werd het zicht van de fotografen op het huldigingspodium verstoord door fotografen van Korfbalfoto, cameramensen van de NOS en juichende fans.  Chamid: ,,Vreemd geregeld, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Op zich was iedereen wel vriendelijk, maar eigenlijk vond ik het toch wel een hele rare gang van zaken.”

Koen van Weel onderschrijft de ervaringen van Sander Chamid.  ,,We hielden ons aan de instructies van de foto-coördinatoren van Korfbalfoto om twee meter achter het geheel te blijven en daarna naar voren te komen voor de groepsfoto. Maar eigenlijk had iedereen een paar meter naar achteren gemoeten en hadden we allemaal op een lijn moeten staan. Sander en ik ons netjes gedragen door alle instructies van de foto-coördinatoren op te volgen en niet te gaan muiten.”

Naschrift:

De NSP heeft dinsdag opnieuw protest aangetekend tegen de amateuristische media-aanpak bij de finale van de Korfbal League in de Ziggodome.

In het voortraject ging al een en ander mis en claimde korfbalfoto.nl de exclusieve levering van beeldmateriaal

Nu heeft de NSP in de richting van het KNKV opgemerkt dat fotografen werden verplicht blauwe hesjes te dragen met het logo van korfbalfoto.nl. Dat is het toppunt van ergernis en amateurisme, zeker nu de NSP elders hebben gestreden voor neutrale hesjes voor fotografen, zoals in het betaald voetbal.

Verder heeft één collega niets meer gehoord op zijn hernieuwde accreditatieverzoek en heeft daarom zijn opdracht moeten teruggeven. Een misverstand, aldus het korfbalverbond. Excuses zijn gemaakt en door de collega aanvaard, maar de schade is wel geleden.

Nog een grote ergernis: de fotoposities bij de huldiging. Op aanwijzing van Marco Spelten moesten professionele fotografen (in strijd met onze advisering in een eerdere mail van vorige week) plaats nemen in het tweede gelid. Het ANP stond als nationaal persbureau zodoende vijf meter achter een fotograaf van korfbalfoto.nl en de tv-camera's. Onze vraag aan het KNKV: waarom heeft niet de persman van de KNKV hier de leiding in gehad? Het resultaat: foto's in de landelijke media met o.a. een cameraman hinderlijk in beeld.

Het KNKV heeft de NSP uitgenodigd voor nader overleg. Daartoe zijn we uiteraard bereid, maar alleen als dat leidt tot een substantiële verbetering en het uitschakelen van een amateuristische partij met commercieel eigenbelang.

Gerard den Elt, algemeen secretaris NSP

Totdat ze het sein ’Go’ kregen, moesten de fotografen Koen van Weel en Sander Chamid bij de huldiging op afstand blijven. (foto: Sander Chamid)

Terwijl de fotografen nog stonden te wachten op toestemming, namen fans al bezit van de speelvloer na de korfbalfinale. (foto: Sander Chamid)