Nieuws

NSP klaagt bij gemeente Sittard over bejegening ANP-fotograaf

De NSP heeft zich bij het college van B. en W. van de gemeente Sittard-Geleen schriftelijk beklaagd over de bejegening van ANP-fotograaf Marcel van Hoorn bij de openbare huldiging van Fortuna Sittard op de Markt van Sittard. ,,De vrijheid van nieuwsgaring is hierbij ernstig in het gedrang gekomen. Dat is in de openbare, publieke ruímte naar onze mening onaanvaardbaar”, schrijft Gerard den Elt, algemeen secretaris van de NSP, in de schriftelijke klacht.

In de brief wordt het relaas aangehaald van fotograaf Marcel van Hoorn,  die werkt in opdracht van het ANP. Den Elt: ,,Bij de publieke en openbare huldiging was het niet de gemeente die de baas was en de regie voerde, maar de club. Door toedoen van persvoorlichter, stewards en clubfotografen van Fortuna Sittard is Marcel van Hoorn het werken in opdracht van het ANP onmogelijk gemaakt. Dit ondanks de belofte/toezegging van gemeentevoorlichter Renate Peters dat Van Hoorn vrijelijk zijn werk kon doen, zoals dat hoort in een open en vrije samenleving.”

De NSP vraagt om uitleg over de gang van zaken en verzoekt het college de ANP-fotograaf verontschuldigingen aan te bieden en schadeloos te stellen. Volgens Van Hoorn was hij niet in staat zijn werk te doen ondanks toezeggingen vanuit de gemeente vooraf. Hij ontving een blauw en een gouden bandje met als toelichting: ‘Jij mag als een van de weinigen overal komen.’

Met een vrij zicht op het podium dacht Marcel van Hoorn goed zijn werk te kunnen doen, totdat volgens hem bij de huldiging een ‘clubfotograaf’ op het podium, frontaal midden voor de spelers, doorlopend het beeld verstoorde. Toen Van Hoorn zich vervolgens naar het podium wilde begeven, werd hem de toegang geblokkeerd door perschef Dennis van Balkom met de woorden: ‘Dit is een no-go-zone voor jou.’ . ‘Een van de stewards zei vervolgens ‘Dit is een feest voor de supporters en niet voor de klote persfotografen’. De bandjes die de gemeentemedewerkster hem had verstrekt, bleken van geen waarde. Daarentegen konden diverse clubfotografen zich bij de huldiging vrijelijk over het podium bewegen.

Daags voor de huldiging had Van Hoorn al bot gevangen bij zijn verzoek aan Fortuna om als ANP-fotograaf op de open bus plaats te nemen tijdens de rit naar de Markt. ,,Dan staan er al foto’s op het net, onderweg gemaakt, zodra we op de Markt aankomen. Goede publiciteit Fortuna, win/win situatie. Helaas niet mogelijk, was het antwoord.”