Nieuws

Vruchtbaar overleg met eredivisieclubs

De NSP heeft vorige week rond de tafel gezeten met de persvoorlichters van de eredivisieclubs, de KNVB en de ECV. Daarbij waren ook collega's van enkele betrokken media aanwezig.

De bijeenkomst in de Race Village van de Volvo Ocean Race in Scheveningen, waar we te gast waren van TIG Sports, stond in het teken van enkele knelpunten in het vorige seizoen. Daarnaast keken we vooruit naar het komend seizoen.

Een van de gespreksonderwerpen was de inzet van clubgebonden media, een grote ergernis voor fotografen. Het privilege dat sociale media/clubfotografen in speciale hesjes wel het veld op mogen en fotografen niet, leidde vorig seizoen tot uitwassen, zoals bij huldigingen, kampioenschappen, promotie/degradatie, bekerfinale en JC Schaal.

Foto's van Stanley Gontha en André Weening tijdens de laatste bekerfinale maakten de aanwezigen duidelijk waarmee fotografen tegenwoordig helaas thuiskomen en aan hun opdrachtgevers moeten afleveren.

Fotograaf René Bouwman geeft uitleg over de werkomstandigheden tijdens de KNVB-bekerfinale. Rechts Gerard den Elt, algemeen secretaris van de NSP.

De clubs en de KNVB erkennen het probleem en zullen (mee)werken aan oplossingen. FOX Sports zegt al rekening te houden met rol van fotografen, maar betaalt niet voor niets om goed beeldmateriaal in de huiskamers te krijgen. De KNVB heeft al toegezegd de huldiging tijdens de strijd om Johan Cruijff Schaal (4 augustus in Eindhoven) anders te organiseren, zodat fotografen goed hun werk kunnen doen.

Verder werd onder meer gesproken over de toenemende drukte in de Mixed Zone, onder meer door de komst van nieuwe media.

De NSP heeft in het overleg naar voren gebracht te ijveren voor het behoud van een professioneel werkklimaat. Dat betekent dat we komend seizoen streng zullen toezien op het verstrekken van accreditaties. Freelancers zullen bij hun accreditatieformulier moeten opgeven wie hun opdrachtgever(s) is/zijn voor de desbetreffende wedstrijd. Een NSP-kaart is géén goedkope seizoenkaart met parkeerplaats, maar een instrument om fatsoenlijk je werk te kunnen doen.

De NSP heeft de clubs voorgehouden dat bij het behoud van een professioneel werkklimaat ook clubs een rol hebben, bijvoorbeeld door streng te selecteren op regionale of lokale media. De NSP heeft er verder op gewezen dat het toezicht op noodzakelijke aanwezigheid in de perskamer/op de perstribune moet worden verbeterd. Iedere club kent zijn uitzonderingen, vaste clubwatchers als Ome Jan en Ome Henk, die al een eeuw bij de club op de perstribune zitten. Dat is bij ‘rustige’ wedstrijden misschien geen probleem, maar heeft bij grote wedstrijden wel ergernissen tot gevolg. Afgesproken is in gezamenlijkheid het toezicht te verbeteren en overleg te voeren bij twijfel.

Ook het behoud en toekomst van de persconferentie leidde tot veel gespreksstof. Sommige clubs willen de PC afschaffen. Argumentatie: coaches zijn al ondervraagd in de MZ, in de PC zijn er geen vragen meer. Andere clubs overwegen een ander model (gescheiden PC, eerst coach uitclub, daarna thuisclub). Argument: vaak zit één van de coaches er voor zoete koek bij, terwijl de spelersbus wacht. Sommige clubs willen PC handhaven en stellen dat er door vaste volgers/sponsors etc. goed op wordt gereageerd.

Van mediazijde is tegengeworpen dat antwoorden op vragen tijdens de PC leiden tot rechtstreekse publicatie op het web. Nieuwsberichten worden gemaakt door thuisgebleven media die vrolijk meeschrijven met de PC en het nieuws/de antwoorden eerder op hun website hebben staan dan de vragensteller zelf.

De NSP heeft clubs en FOX het verzoek gedaan één lijn te trekken, opdat geen verwarring ontstaat over de vraag wat de huisregel in dit stadion is.

Tot slot heeft de NSP de clubs opgeroepen initiatieven te nemen om de verstandhouding tussen fotografen en stewards te verbeteren. Tussen beide groepen zijn niet zelden irritaties, zoals onlangs bleek bij de promotie van Fortuna Sittard. Het voorstel van de NSP is om de leiding van de stewards/beveiliging met enkele fotografen die regelmatig bij duels zijn eens met een kop koffie (thee?) bij elkaar te zetten. We zullen zien of dat komend voetbalseizoen tot enige verbetering leidt.

Marianne Verzijl

Gerard den Elt