Nieuws

Levendige jaarvergadering over zorgen fotografen en knippen & plakken 

In de warme omgeving van een wintersportchalet op de Amsterdamse Jaap Edenbaan hebben circa 25 kaarthouders maandagavond hun zorgen gedeeld over onder meer bedreigingen voor de fotografie en het kopiëren van sportnieuws van nieuwsmakende media.

Het is voor het eerst sinds jaren dat kaarthouders weer eens bijeenkwamen voor het bespreken van actuele kwesties in de sport(foto)journalistiek.

Voorzitter Gio Lippens, penningmeester Marco Knippen, bestuurslid René Bouwman (fotozaken) en algemeen secretaris Gerard den Elt gingen in debat met de aanwezigen, onder meer over de hoogte van de kaartprijs, de verbeterde financiële positie van de stichting Nederlandse Sport Pers en de terechte wens van fotografen om amateurs en hobbyisten langs de velden te weren. Veel fotografen ergeren zich eraan dat bij sommige clubs mensen met fototoestellen rondlopen waarvan zij het sterke vermoeden hebben dat het geen professionals zijn. 

Pogingen van de NSP om de kaarthouders voortaan uit te rusten met een eigen hesje met NSP-logo, stuiten echter op weerstand van de eredivisieclubs.  Het NSP-bestuur zegde toe nieuwe pogingen bij de clubs te doen om hen te houden aan de afspraken dat alleen NSP-kaarthouders langs de velden mogen fotograferen en amateurs en hobbyisten moeten worden geweerd, zeker nu de NSP-hesjes voor veel clubs niet acceptabel zijn.

Ook het agendapunt over de zogenoemde knip- & plaksites leidde tot een hevige, maar respectvolle woordenwisseling. Gelukkig waren ook enkele vertegenwoordigers van genoemde websites aanwezig om hun visie op de kwestie te geven.

Het bestuur is tot de slotsom gekomen dat binnenkort met de direct-betrokkenen nader van gedachten moet worden gewisseld. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat NSP-kaarten alleen beschikbaar zijn voor media die een eigen, nieuwsmakende redactie hebben en actief bezig zijn met nieuwswerving. Het simpelweg overnemen van nieuws van anderen voldoet niet aan het uitgangspunt van een journalistieke organisatie. De uitkomst van dat gesprek zullen we uiteraard delen met alle kaarthouders via nieuwsbrief/Mixed Zone.  

 

GERARD DEN ELT

Algemeen secretaris NSP