Nieuws

Gio Lippens in bestuur AIPS Europa gekozen

Gio Lippens, de oud-voorzitter van de Nederlandse Sport Pers, is dinsdag 4 februari  toegetreden tot het bestuur van AIPS Europa. Hij had zich op verzoek van de NSP voor de Europese zetel gekandideerd. Van de 39 uitgebrachte stemmen, gingen er 17 naar Lippens. Een tweede stemronde werd niet nodig geacht.

Gio Lippens

Naast Lippens, die voor de duur van één jaar is aangesteld omdat volledig nieuwe verkiezingen plaatshebben, waren er kandidaten uit drie andere landen, te weten Azerbeidzjan, Bulgarije en Portugal.

Lippens heeft zich tot doel gesteld om de vrijheid van meningsuiting te blijven bepleiten, met name voor collega’s in landen waar journalistieke censuur op de loer ligt. Binnen Europa wil hij zich hard maken voor journalistieke onafhankelijkheid, in een tijdsgewricht waarin commercialisering van de sport zich steeds meer vermengt met journalistiek.