Nieuws

Uitleg over de stilte na rapport ‘Turnonkruid’

In de reeks recente onthullingen over misstanden in het turnen dook vorige week in De Volkskrant een oud onderzoeksrapport uit 2015 op met de naam ‘Turnonkruid’. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de stichting Veilig Sportklimaat (VSK). Hoe kon dat zo lang onbesproken blijven? In De Volkskrant gaf verslaggever John Volkers uitleg.

'Waar was de journalistiek in al die jaren? Hebben de volgers niet opgelet of was er te weinig distantie en daardoor een gebrek aan voldoende kritisch vermogen? 'Waar waren onze speurende journalisten van ook uw en mijn krant in 2015, heb er helaas toen niets over gelezen. Is ook hier soms sprake van een doofpot?'

De vragen kwamen in ingezonden brieven van lezers. In de rubriek ‘Meelezers’ werd John Volkers om antwoord gevraagd. Zijn uitleg:

'Door een column van René Diekstra in het Noordhollands Dagblad bleek mij maandag dat onder gedragswetenschappers het onderzoeksrapport Turnonkruid rondging. Via een goede bron in de sport bleek het rapport uit een databank omhoog te krijgen. Op basis daarvan hebben we dinsdag onderzoeker Froukje Smits van de Hogeschool Utrecht vragen kunnen stellen. Zij legde vanaf haar vakantieadres uit dat het rapport in opdracht van gymnastiekunie KNGU intern was gehouden. Dat leidde tot nieuws in de Volkskrant van woensdag en een duidend verhaal over wat de rapportage uit 2013, 2014 en januari 2015 had vastgesteld.’

‘Als we dit rapport in 2015 in handen hadden gehad, hadden we er meteen werk van gemaakt. Er was toen al veel rumoer over de behandeling van jonge turnsters. Maar er is over gezwegen, al zegt de KNGU dat er sindsdien prudent gebruik van wordt gemaakt, als bouwstenen voor het gewenste Veilig Sportklimaat. Het pregnante is natuurlijk dat vijf jaar na dato getuigenissen van turnsters net zo klinken als die tegen de onderzoekers Froukje Smits, Annelies Knoppers en Frank Jacobs, maar dat die destijds nooit de openbaarheid hebben bereikt. Dat te onderstrepen in de krant was een journalistieke taak. Ik had het graag in een andere volgorde gedaan. Maar er lag iets onder een tapijt waar ik geen weet van had en waarover velen de mond hebben gehouden.'