Nieuws

Kicker slaat volledig om in nazi-tijdperk

Het Duitse sportmagazine Kicker heeft twee historici wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de rol van het tijdschrift in de periode van het nationaal-socialisme in Duitsland (1933-1945). ,,Het is frapperend, werkelijk schrikbarend, om te zien hoe het blad in enkele weken tijd van een blad met een liberale opvatting een heel andere kant opging”, aldus Henry Wahlig een van de twee onderzoekers.

Binnen enkele weken na de machtsovername door de nationaal-socialisten in 1933 moest de Joodse hoofdredacteur Walther Bensemann aftreden. Tussen 1933 en 1939 steeg de oplage van 20.000 naar 100.000, mede omdat de prijs werd verlaagd van 60 naar 20 pfennig.

Cover van het boek over de nazi-jaren van Kicker

Volgens onderzoeker Lorenz Peiffer legde Kicker zich vanaf 1933 naast de oorspronkelijke voetbalverslaggeving nadrukkelijk toe op sportpropaganda. Kicker werd in 1933 op last van de overheid ondergebracht bij de Duitse Rijksbond voor lichamelijke oefening. De historici zochten in de archieven tevergeefs naar correspondentie tussen de nieuwe hoofdredactie en de rest van de redactie, 

Opvallend is dat de ruime aandacht voor het Engelse voetbal na de bezetting van Polen door Duitsland in 1939 ineens volledig wegvalt. Daarentegen wordt na een pact tussen Hitler en Stalin plotseling wel positief over het Russische voetbal bericht. Daaraan komt een abrupt einde met de Duitse infiltratie in Rusland. De prominente aandacht voor Duitse voetballers die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelen, valt weg wanneer het aantal slachtoffers steeds hoger oploopt.

Na de Tweede Wereldoorlog mocht Kicker pas vanaf 1951 weer verschijnen.