Nieuws

Nieuwe bestuursleden bij de NSP

Marco Knippen en Paul van den Bosch zijn toegetreden tot het bestuur van de stichting Nederlandse Sport Pers Service.

Knippen volgt Jan Hermen de Bruijn op als penningmeester. Van den Bosch neemt de taken over Christiaan Ruesink, die eerder namens het Genootschap van Hoofdredacteuren zitting had in het NSP-bestuur.

De Bruijn was penningmeester sinds september 2001 en besloot na 17,5 jaar in de bestuursvergadering van 21 maart jl. terug te treden. De NSP is hem veel dank verschuldigd voor het financieel beheer gedurende een lange periode in de geschiedenis van onze stichting.

Zijn opvolger Marco Knippen, Sportjournalist van het Jaar 2015 en werkzaam bij Noordhollands Dagblad/HMC, is bereid gevonden het financieel toezicht op onze penningen op zich te nemen.

Christiaan Ruesink, voormalig hoofdredacteur van het AD en VI, is eveneens uit het bestuur gestapt wegens het opstarten van een nieuwe onderneming, grenzend aan de journalistiek.

Zijn opvolger Paul van den Bosch is voormalig sportverslaggever van GPD en AD en huidig hoofdredacteur van de regionale titels van De Persgroep.

Paul van den Bosch

Marco Knippen