Nieuws

Onderzoek naar diversiteit in sportverslaggeving

Geven doorgaans witte journalisten in de diverse voetbalwereld een scheef beeld van de werkelijkheid? En is daardoor in de sportjournalistiek sprake van maatschappelijke vooroordelen op het gebied van etniciteit? Jacco van Sterkenburg, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gaat in Nederland, Engeland, Spanje en Polen nader onderzoek doen naar de manier waarop door de media en door het grote publiek naar voetbal wordt gekeken. 

Voor zijn onderzoek kan Van Sterkenburg zich baseren op enkele studies die aangaven wat hij al eerder concludeerde na een promotieonderzoek. ,,Je ziet bepaalde stereotypen terugkomen. Veel studies laten zien dat donkere spelers vaak eenzijdig worden getypeerd als snel, sterk en atletisch, terwijl witte spelers veel diverser worden beschreven en vaker in verband worden gebracht met tactiek." 

De overwegend homogene witte samenstelling van sportredacties zou daar wel eens aan ten grondslag kunnen liggen volgens Van Sterkenburg. ,,De wetenschappelijke term is ‘whiteness’. Sportredacties zijn overwegend wit en zij geven betekenis aan een heel diverse groep. We weten dat mensen die behoren tot de (witte) etnische meerderheidsgroep zich vaak niet bewust zijn van de stereotypen die ze gebruiken.”  

Uit een pilotstudie bleek volgens Van Sterkenburg dat er onder sportjournalisten weinig zelfreflectie bestaat op dit punt. ,,Ze vinden het vaak een non-issue. Daarom is het belangrijk dit verder in kaart te brengen. Journalisten hebben een verantwoordelijkheid vanwege hun massapubliek.”  

Van Sterkenburg: ,,We leggen in het onderzoek de nadruk op de journalisten en zullen hen zelf interviewen en meekijken op redacties. We willen graag weten of dit onderwerp wordt besproken. Op die manier kunnen we kijken in hoeverre het ook wordt vertaald naar de berichtgeving. Daarnaast gaan we simpelweg betekenisgeving in het voetbalcommentaar bekijken. Aan de hand van turven van gebruikte uitdrukkingen en woorden kun je zien in hoeverre etniciteit een rol speelt. Vervolgens kijken we ook hoe dat commentaar van land tot land geïnterpreteerd wordt door het publiek.” 

(Bron: sportknowhowxl.nl)