Nieuws

Aangifte wegens belediging tv-verslaggeefster

Tegen twee personen die op sociale media gereageerd hebben op de WK-verslaggeving op tv door Claudia Neumann is door de Duitse zender ZDF een strafklacht ingediend bij Justitie. Volgens ZDF gaat het in deze gevallen om ‘extreem denigrerende uitingen’ als belediging en de oproep tot strafrechtelijke misdaden.

Claudia Neumann (54) is in Duitsland mikpunt van massale reacties, een ‘hetze’  volgens het ZDF. ,,Een deel van ons publiek heeft er kennelijk moeite mee dat een vrouw verslag doet van voetbal. Het gaat daarbij steeds over het geslacht van de verslaggeefster, zelden over haar inhoudelijke verslaggeving”, aldus ZDF-topman Thomas Bellut.

Eerder hebben de Duitse olympische bond (DOSB) en de bond van vrouwelijke journalistenbond al nadrukkelijk steun toegezegd aan Neumann.