Nieuws

‘Voetbaljournalisten vinden diversiteit vaak onzin’

In de Nederlandse voetbaljournalistiek is diversiteit geen thema, stelt Jacco van Sterkenburg, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In het maandblad Sport&Strategie baseert hij zijn oordeel op een pilotstudie onder tien Nederlandse journalisten over commentaar en berichtgeving in relatie tot etniciteit.

,,Ze vinden het vaak onzin, een non-issue. Daar stel ik tegenover dat zij tot een beroepsgroep behoren die de norm bepaalt en dat die groep eenzijdig is samengesteld, namelijk overwegend wit”, aldus Van Sterkenburg.

Onder zijn leiding gaat een team van promovendi en wetenschappers onderzoek doen naar de berichtgeving en de diversiteit binnen de redacties in vier landen: Polen, Spanje, Engeland en Nederland. Daarvoor is een budget van 800.000 euro beschikbaar gesteld.

,,In veel maatschappelijke sectoren, politiek, rechtspraak, bedrijfsleven, is diversiteit al langer thema van discussie, maar dat lijkt aan de voetbalmedia een beetje voorbijgegaan te zijn”, aldus Van Sterkenburg. Volgens zijn eerste waarnemingen zie je in Engeland bij de tv-analisten meer diversiteit omdat er daar meer bewustzijn is dat dat dat belangrijk is.

In het artikel wijst Van Sterkenburg erop dat Arman Avsaroglu bij de NOS de enige wedstrijdcommentator is van niet-westerse afkomst.  Een ander voorbeeld dat hij aanvoert voor zijn eerste veronderstellingen is een uitspraak van René van der Gijp. ,,Ik kan die donkere jongens niet uit elkaar houden, zei Van Gijp onlangs over FC Utrecht-speler Bazoer. Dat hoor je ze nooit zeggen over witte spelers.”