Nieuws

Press By Numbers Tokio afgerond

Dezer dagen wordt de laatste hand gelegd aan de zogenaamde Press By Numbers-procedure voor de Olympische Spelen in Tokio, die door NOC*NSF en NSP eendrachtig wordt uitgevoerd.

Redacties van media en freelance-fotografen en -journalisten hebben liefst 89 aanvragen ingediend voor de vijf beschikbare categorieën, zoals journalisten en fotografen algemeen (E en EP), deelaccreditaties voor één specifieke sport (schrijvend of fotograferend, Es of Ep) en voor technici of ondersteunende collega’s (ET).

Zoals eerder gemeld heeft NOC*NSF weliswaar een uitbreiding gekregen van het aantal beschikbare accreditaties ten opzichte van Rio de Janeiro (van 60 naar 70), maar toch zullen we naar verwachting enkele aanvragers teleur moeten stellen. In elk geval wordt geprobeerd binnen de categorieën wat te schuiven en te ruilen, zodat we met name sport-specifieke fotografen (EPs) zo veel mogelijk kunnen helpen aan een gewenste accreditatie.

Ook zullen NOC*NSF en NSP erop letten dat het aantal deelaccreditaties eerlijk over de aangevraagde sporten wordt verdeeld. Dat wil zeggen: eerst zullen de aanvragen per sport worden afgehandeld, daarna eventuele tweede (of derde) deelaccreditaties.

Veel collega’s hebben de NSP gevraagd nu reeds uitsluitsel over hun accreditatie te geven, in verband met het boeken van (naar verwachting) kostbare accommodatie in Tokio. Onduidelijk is echter nog in hoeverre we binnen de categorieën kunnen schuiven c.q. ruilen. Zo lang dat niet zeker is, kunnen we geen toezeggingen over de verdeling doen.

De verwachting is dat we in het najaar volledige duidelijkheid kunnen verschaffen. Mogelijk vindt dan ook een persreis naar Tokio plaats. Mocht iemand daarvoor belangstelling hebben, dan kan dat nu reeds kenbaar worden gemaakt bij Sonya Schonewille (sonya@nocnsf.nl) of Gerard den Elt (gerard@nsp.nl).

 

SONYA SCHONEWILLE

GERARD DEN ELT