Nieuws

Overleg met voetbalclubs over werken in coronatijden

Medio september begint de nieuwe voetbalcompetitie in de Eredivisie, voorafgegaan door de Eerste Divisie, enkele interlands en door een serie oefenwedstrijden. Journalisten, fotografen en camjo’s zullen te maken krijgen met aangepaste en beperkende werkomstandigheden, zo veel is zeker.

De KNVB heeft daarvoor het protocol ‘Veilige Opstart Betaald Voetbal 2020/21’ opgesteld, een document van 42 pagina’s met daarin ook een aantal spelregels voor de media.

De NSP en de clubs voeren volgende week overleg over de praktische invulling van het protocol. Immers, het aantal mediavertegenwoordigers is ‘in principe’ niet begrensd, maar de vraag is natuurlijk wel hoeveel journalisten op de diverse perstribunes kunnen plaatsnemen met inachtneming van de anderhalve meter-norm.

Hetzelfde probleem speelt achter de boarding, waar behalve fotografen en cameramensen van FOX ook de ballenjongens een veilige werkplek moeten krijgen. Dat betekent passen en meten.

Daarnaast is de vraag óf en in hoeverre de media kunnen werken in de perszalen en op welke wijze het mogelijk is coaches en spelers te spreken. Kan dat in een gezamenlijke persconferentie? Bij Feyenoord is daar al ervaring mee opgedaan tijdens enkele persconferenties (o.a. met Dick Advocaat) in de perszaal, uiteraard weer met inachtneming van de anderhalve meter. Ook is de vraag óf en hoe de Mixed Zone zal worden ingericht.

De mediarichtlijnen kunnen waarschijnlijk per club en stadion verschillen, ook vanwege de inrichting van de stadions. We houden jullie op de hoogte van het overleg met de clubs.

Zie onder het mediagedeelte uit het protocol:

 

Media

Het aantal mediavertegenwoordigers dat aanwezig kan zijn bij wedstrijden is (in principe) in deze fase niet gelimiteerd en valt binnen de ingecalculeerde veilige capaciteit. De exacte aantallen en indeling van stoelen worden per (lokale) situatie ingeschat en bepaald.

  • Het aantal aanwezigen rond het speelveld dient tot een minimum beperkt te worden. Er dient terughoudend omgegaan te worden met het aantal persaccreditaties om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen blijven garanderen.
  • Iedereen dient 1,5 meter afstand te houden van elkaar en alle andere aanwezigen.
  • Fotografen mogen alleen plaatsnemen aan beide korte zijden en aan de lange zijde tot aan de zestien meter tegenover de dug-outs (aan de kant waar de assistent-scheidsrechter niet actief is). Ook zij dienen altijd 1,5 meter afstand te houden van andere aanwezigen. Onder geen beding mogen zij in of rondom de dug-outs, het kleedkamergebied of de spelerstunnel komen.
  • Alle flashinterviews vinden plaats op een (buiten-)locatie - in ieder geval buiten het kleedkamergebied - waarbij 1,5 meter wordt aangehouden.
  • De traditionele post match media-activiteiten voor de non-rightsholders media (NRH) en schrijvende pers kunnen niet in de gebruikelijke vorm plaatsvinden:
  • De mixed zone (de fysieke locatie) blijft gesloten. In de lokale situatie kan gekozen worden voor een alternatieve mixed zone (buitenlocatie zoals gracht en/of vanaf een tribune) op 1,5 meter afstand of digitaal.
  • De perskamer mag geopend zijn voor de persconferentie. Deze dient zo te zijn ingericht dat iedereen 1,5 meter van elkaar kan zitten. Ook bij de toegang en looproutes hier naartoe dient deze afstandsregel te worden opgevolgd.
  • Net zoals de reguliere publiekscatering en de ontvangstruimtes, kan in deze fase (in principe) ook weer gebruik worden gemaakt van de werkruimtes voor de media. In deze ruimtes zullen dezelfde voorschriften gelden als in overige horecagelegenheden.
  • Ook hier dient de minimale 1,5 meter afstand te worden gehandhaafd, met uitzondering van personen uit hetzelfde huishouden. Dit moet meegenomen worden in de capaciteitsberekening en het toegangsbeleid per ruimte.