Nieuws

Nog veel onzeker voor media in Tokio 2021

De organisatie van de Spelen in Tokio heeft onlangs een update gestuurd naar alle geaccrediteerde mediavertegenwoordigers. Kern van het betoog: alle voor de Spelen geaccrediteerde journalisten en fotografen hoeven vooralsnog nauwelijks actie te ondernemen, tenzij zij willen afzien van een bezoek aan de met een jaar uitgestelde Spelen in Japan.

Alleen wanneer iemands paspoort niet geldig blijkt te zijn tot eind december 2021, dan moet vanzelfsprekend een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Het organisatiecomité neemt in dat geval contact op met de individuele journalist of fotograaf.

Op het gebied van de reeds geboekte accommodatie is op dit ogenblik geen nieuws te melden. Velen hebben een hotel geboekt en de organisatie is op dit ogenblik in onderhandeling over het verschuiven van de boekingen naar volgend jaar.

Vrijwel alle journalisten hebben ook vliegtickets geboekt en het is de vraag hoe daarmee wordt omgegaan, zeker als iemands vlucht medio juli onverhoopt gewoon blijkt door te gaan. Wordt er met vouchers gewerkt of vinden terugbetalingen plaats? Of kan er nog worden geannuleerd?

Uiteraard blijft alles door de coronacrisis onzeker, zelfs het doorgaan van de Spelen in 2021 en de vraag in welke vorm dan? Gegeven de perstribunes bij de hervatting van de Bundesliga is het nauwelijks voorstelbaar dat over ruim een jaar in Tokio de stadions vol zullen zitten en het gedrang in de Mixed Zone als vanouds zal losbarsten. Het is denkbaar dat er aanpassingen zullen komen, maar op dit moment is elke uitspraak zeer speculatief.

We houden de geaccrediteerde mediavertegenwoordigers en belangstellenden samen met NOC*NSF uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.