NVJ

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is de vakbond voor journalisten en voorlichters. Gevestigd in Amsterdam telt de NVJ 9000 leden. Zij behartigt beroeps- en vakbondsaangelegenheden voor media en waakt over de kwaliteit van de journalistiek. Bovendien wordt de bescherming van de persvrijheid en bevordering van een hoogstaande beroepsuitoefening nagestreefd.

De NSP is als beroepsgroep binnen de NVJ vertegenwoordigd. Andere sectoren naast de dagbladpers zijn fotografen, freelancers, omroepjournalisten, internet- en tijdschriftjournalisten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de NVJ

NVJ
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam.
Tel.: 020-303 9700
E-mail: vereniging@nvj.nl