NSP KAART

De NSP-kaart is de in Nederland officieel erkende identiteitskaart voor sportjournalisten. De houder heeft toegang tot alle nationale sportevenementen (met uitzondering van evenementen waar een aparte accreditatieprocedure voor geldt of aanmelding van toepassing is).

Uitgifte van de NSP kaart

NSP kaarten worden uitsluitend verstrekt aan:

 • journalisten en/of fotografen die een vast dienstverband hebben bij de sportredactie van een bestaand en door de NSP erkend medium.
 • zij die op freelance basis fulltime fotograaf/journalist zijn, en kunnen aantonen inkomsten uit de journalistiek te halen en minimaal over twee opdrachtgevers beschikken.
 • Studenten
  • Fontys Hogeschool (7), Windesheim (3) en Universiteit van Amsterdam (2).
  • Fotovakschool Rotterdam (1)
  De verstrekking van de kaart verloopt uitsluitend in overleg met de verantwoordelijk docent.

Richtlijnen m.b.t. NSP kaarten t.b.v. websites

 • Journalisten werkzaam voor een website met een substantieel bereik
 • Het medium dient onafhankelijk te zijn
 • Bedrijfsmatige websites dienen aan eigen nieuwsgaring te doen
 • Het bedrijf dient bij voorkeur over een redactiestatuut te beschikken.
 • Fansites worden door de NSP niet als officieel medium erkend.
 • Social media managers/ content creators die spelers vertegenwoordigen worden door de NSP niet als officieel medium erkend.

Kosten en geldigheid

Het tarief voor de NSP kaart (freelancers) is € 310,79 (incl. BTW) per kalenderjaar. In geval van diefstal en/of vermissing van de NSP kaart brengen wij € 25,= administratiekosten in rekening.

NSP Kaart aanvragen