Nieuws

Digitaal overleg met Keuken Kampioen Divisie-clubs 

De NSP heeft vorige week digitaal overleg gevoerd met 12 van de 20 clubs in de Keuken Kampioen Divisie (KKD) over het mediabeleid in het seizoen 2020/2021. Duidelijk is dat ook hier beperkende maatregelen zullen gelden rondom de wedstrijden.

Zo gaven de aanwezige clubs aan dat er zeker beperkingen zullen zijn qua aantallen journalisten/fotografen in de persruimte/op de perstribune/langs het veld. Mits de afstemming in orde is, worden er geen problemen verwacht. Er zijn echter uitzonderingen. Bij sommige clubs zijn de persfaciliteiten van oudsher al beperkt en dat gaat hier en daar problemen geven, zeker als ook de clubmedia een plek moeten krijgen.

Extra probleem is de opkomst van data / video-analisten: In de KKD is afgesproken dat de analisten welkom zijn, maar ze sluiten wel achteraan in de rij als er geen plek beschikbaar is. Eigen clubmedia, media van de bezoekende club, regionale media en landelijke media gaan voor, zo is de afspraak.

Voorlopige afspraak is ook om minimaal 1 fotograaf per medium toe te laten. Mochten er plekken over zijn, dan kan er altijd worden gekeken om evt. een tweede fotograaf van een bureau toe te laten. Denk bijvoorbeeld aan (foto)partners.

De NSP ziet graag dat er in ieder geval minimaal 8 fotografen per wedstrijd worden toegelaten. Dat is volgens de KKD alleen mogelijk mits die in lijn zijn met de coronaprotocollen van de KNVB. Deze zijn hierin leidend, aldus de clubs in de eerste divisie.

De NSP heeft geadviseerd om de plekken voor fotografen te markeren (of in te richten met een stoel, bankje of iets dergelijks). Dat maakt het makkelijker om de corona-protocollen te handhaven.

Interviews voor rechtenhouder FOX Sports zijn geregeld, maar de interviews en de mixed zone kunnen wegens beschikbare faciliteiten per club en stadion verschillen. Een aantal clubs doet dit buiten, maar de meerderheid kiest een andere ruimte binnen waarbij uiteraard de protocollen worden aangehouden.

Van de zijde van de KKD zijn klachten geuit over het gedrag van sommige (nee, lang niet alle) fotografen. Met name wordt de bejegening genoemd van mensen met camera maar zonder NSP-kaart of van mensen met een mobiele telefoon. De KKD-clubs hebben toegezegd scherper te letten op het te voeren fotografenbeleid ten aanzien van ‘amateurs’, maar rekenen ook op een professionele houding van de vakfotografen. Afspraak is dat eventuele incidenten bij de NSP worden gemeld.