Nieuws

Kaartprijzen NSP voor volgend jaar blijven ongewijzigd

Het bestuur van de NSP heeft besloten de tarieven voor alle kaarten voor het komend jaar ongewijzigd te laten.

De freelancers en redactiechefs zijn daarover maandag per brief/e-mail geïnformeerd.

In een toelichting legt het bestuur uit waarom daartoe is besloten. ,,Meer nog dan een half jaar geleden is duidelijk geworden dat de coronacrisis ons allen raakt, financieel, qua werk, organisatorisch, qua verdienmodel en opdrachten. Dat geldt behalve voor freelancers en redacties en natuurlijk ook voor de NSP”, zo staat in de brief.

Het aanvankelijke streven om volgend jaar een substantiële korting te geven op de kaartprijs kan volgens het bestuur niet worden uitgevoerd, ondanks de doorgevoerde bezuinigingen op o.a. de loon- en andere kosten.

De intentie voor een verlaging was er wel, maar het bestuur heeft geoordeeld dat in verband met financiële tegenvallers (o.a. minder inkomsten uit evenementen) het niet gewenst is om de kaartprijs te verlagen. Die reductie zou het voortbestaan en daarmee de taak en rol van de NSP in gevaar brengen.

Voorts is meegewogen dat de kaartprijs ondanks inflatie al jarenlang niet in prijs is verhoogd. Ook vormt de hoogte van de prijs een natuurlijke drempel om de professionaliteit van sportjournalisten en -fotografen in stand te houden.