Nieuws

Gezamenlijk protest Belgische en Nederlandse media bij Jumbo-Visma

De belangenorganisaties Sportspress.be en de stichting Nederlandse Sport Pers (NSP) hebben gezamenlijk ernstig bezwaar aangetekend tegen de wijze waarop de wielerploeg van Jumbo-Visma zich op vrijdag 22 januari 2021 heeft gepresenteerd met het oog op het nieuwe wielerseizoen.

In hun protest stellen zij dat de Nederlandse en Belgische media volledig buitenspel zijn gezet en er geen vrije nieuwsgaring was. De media moesten het stellen met beelden en interviews die volledig door Jumbo-Visma waren geregisseerd.

Aanvullende mediawensen, waarmee in een appje aan journalisten wel werd geschermd, werden niet gehonoreerd. In het appje van een woordvoerder werd verondersteld  ,,dat we de antwoorden op alle relevante journalistieke vragen reeds hebben beantwoord in het pakket dat we aanbieden.”

De NSP en Sportspress.be hebben in hun klaagschrift onder meer gesteld dat de media graag zelf bepalen welke ‘relevante journalistieke vragen’  worden gesteld.

Verwezen wordt naar onder meer het NOS Sportjournaal, dat niets met de aangeboden ‘content’ heeft gedaan. Blijkens de woorden van Dione de Graaff in het Sportjournaal was dat ,,omdat we de renners niet zelf hebben kunnen spreken.” 

Sportspress.be en de NSP stellen onder meer ‘dat wanneer wielerploegen als Jumbo-Visma en andere sportorganisaties zelf de ‘verslaggeving’ ter hand gaan nemen en daardoor expliciet journalisten buitenspel zetten, dat de bijl dan aan de wortel van de sportjournalistiek is gezet.’

Gewezen wordt op een aantal andere wielerploegen (zoals bijvoorbeeld Trek, Lotto-Soudal, AG2R, Intermarché-Wanty), die op trainingskamp in Spanje wél fysiek of digitaal aanspreekbaar waren. ,,Het coronavirus mag dus zeker niet als verontschuldiging worden aangevoerd en zo dat wel gebeurt, dan willen wij u erop wijzen dat een team als Deceuninck-Quickstep een uitstekende presentatie via Zoom heeft gedaan. Daarin is de sportjournalistiek geëerbiedigd”, schrijven de twee belangenorganisaties.

Fijntjes wordt ook gewezen op het feit dat Jumbo-Visma zichzelf met deze zelfpresentatie in de voet heeft geschoten, omdat amper 24 uur later Tom Dumoulin bekendmaakte dat hij een ‘pauze’  inlast. Bij de aangeboden beelden besprak hij nog het programma voor komend wielerseizoen.

,,Het zal u duidelijk zijn dat het de sportjournalistiek in Nederland en België ernst is om een herhaling te voorkomen. Wanneer een ploeg als Jumbo-Visma op deze manier de wielerverslaggevers buitensluit, dan zal de wal het schip keren”, schrijven Sportspress.be en NSP aan directeur Richard Plugge van de gecombineerde wieler- en schaatsploeg.

Plugge zegt in zijn antwoord, mede namens woordvoerder Ard Bierens, de journalistieke belangen van de media te erkennen en behartigen en spreekt van ‘louter goede intenties’. Maar verder volharden zij in hun standpunt. Plugge stelt dat zijn team gedurende de coronapandemie geprezen is om de manier van communiceren en het  faciliteren van de media. ,,Die werd niet zelden omschreven als beste van alle teams”, aldus Plugge.

,,Uw brief, gebaseerd op één kennelijk teleurstellende ervaring, hebben wij met belangstelling en - in alle transparantie - ook wel met verbazing gelezen en is in de context van het voorgaande wellicht ook te zwaar aangezet”, vindt hij.

Verder stelt Plugge dat de ,,voorziene werkwijze vooraf getoetst bij is de (president van de) AIJC (de internationale bond van wielerverslaggevers)”. Plugge noemt de gekozen presentatie ,,meer dan te rechtvaardigen”.

Het zal duidelijk zijn dat NSP en Sportspress.be de benadering van de media door de wielerploeg scherp zullen blijven volgen.

GERARD DEN ELT