Nieuws

PersVeilig onderzoekt veiligheid vrouwelijke (sport)journalisten

PersVeilig doet onderzoek naar de frequentie en verschijningsvormen van onveilige situaties voor vrouwelijke journalisten, onder wie vanzelfsprekend ook vrouwelijke sportjournalisten. 

In welk opzicht verschillen die  van bedreigingen en geweld tegen journalisten in het algemeen? Dat gaat I&O Research in opdracht van PersVeilig de komende tijd onderzoeken, meldt PersVeilig. PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie en heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op sociale media en tegen juridische claims. 

De NSP ondersteunt dit onderzoek en heeft alle vrouwelijke kaarthouders inmiddels hierover geïnformeerd. 

Volgens PersVeilig zouden op grond van studies elders vrouwen vier keer vaker dan mannen te maken krijgen met online bedreigingen en speelt hun sekse daarbij een grote rol: dreigementen zijn niet zelden van fysieke of seksuele aard.  

“Op basis van eerder onderzoek naar agressie tegen journalisten in Nederland in het algemeen, kan PersVeilig voorzichtig concluderen dat ook hier verschillen bestaan tussen ervaringen van mannen en vrouwen”, stellen de initiatiefnemers bij de start van het onderzoek. “Een eerste analyse laat bijvoorbeeld zien dat agressie tegen mannelijke journalisten vaker dan bij vrouwelijke het doel had een publicatie tegen te houden; vrouwen zeiden vaker dat de agressie of bedreiging een ander of geen specifiek doel had. Incidenten van agressie en bedreiging hebben ook vaker effect op vrouwelijke journalisten dan op mannelijke, bleek uit het onderzoek.” 

PersVeilig wil door middel van een vragenlijst in beeld brengen wat de frequentie en aard is van de agressie, bedreiging en geweld tegen vrouwelijke journalisten, fotografen, redacteuren, programmamakers of vrouwen die anderszins werkzaam zijn in de media. 

De enquête kan sinds 6 september worden ingevuld via de websites van NVJ en PersVeilig. Ook niet-NVJ-leden kunnen de enquête invullen.