Nieuws

Van de bestuurstafel

Tientallen clubbladen belandden er eind jaren 70 en begin jaren 80 op het bureau van de sportredacteur van de regionale krant waar ik ooit mijn journalistieke loopbaan begon. Collega Rien van Vliet akkerde al die blaadjes door op zoek naar nieuws en nieuwtjes. ‘Van de bestuurstafel’  was zijn favoriete rubriek, daar was te lezen hoe de vlag er in de club bij hing.

‘Van de bestuurstafel’ leek mij ook de geëigende kop boven dit epistel over de situatie bij de stichting NSP. Alle kaarthouders hebben het recht op de hoogte te blijven over de stand van zaken binnen onze ‘club’.

Gerard den Elt

Eind oktober hielden we onze bestuursvergadering met daarin ook de vaststelling van de jaarcijfers over 2021, opgesteld door onze gedreven en nauwgezette accountant Bas Stolwijk van Sportaccountant.nl.

Het jaar 2021 is voorspoedig verlopen en wel zodanig, dat we zelfs iets van een eigen vermogen hebben opgebouwd. In vier jaar tijd is een situatie waarin de NSP kampte met grote schulden en tekorten omgebogen in een veel gunstiger uitgangspositie. We verwachten ook dit jaar positief af te sluiten, waardoor we enige weerstand kunnen opbouwen voor eventuele tegenvallers in de toekomst. Kortom, de NSP staat er anno 2022 goed en gezond voor. Het aantal kaarthouders is daarnaast stabiel, met een lichte trend omhoog. We blijven nieuwe aanvragen overigens scherp beoordelen, omdat we merken dat ook clubs, bonden en evenementen - terecht - kritisch kijken naar nieuwe instromers onder de sportjournalisten en sportfotografen.  

Die situatie leidt er eveneens toe dat we de kaartprijs voor onze kaarthouders ook komend jaar op hetzelfde niveau zullen houden. Juist nu iedereen allerwegen met flinke kostenverhogingen wordt geconfronteerd, moeten we de gestegen kosten binnen onze eigen begroting zien te vinden.

In het bestuursoverleg hebben we daarnaast gekeken naar de voortgang van de veiligheidsinspecties voor fotografen, cameramensen en journalisten in de voetbalstadions in verband met bierdouches, vuurwerk en andere bedreigingen. Die inspecties, die we samen met KNVB en ESPN uitvoeren, moeten naar de mening van de NSP worden uitgebreid naar alle stadions in de eredivisie, zodat we een goed vergelijkend beeld krijgen. Daartoe zullen we de andere deelnemers een voorstel doen, zodat we aan het eind van het seizoen een volledig beeld hebben.         

Verder namen we het besluit om onze samenwerking met de Zilveren Camera niet voort te zetten. Zie daarover een apart bericht in deze nieuwsbrief.

Verder zal de samenstelling van het NSP-bestuur flink veranderen. De bestuursleden Daan Smink (NU.nl), Paul van den Bosch (kwaliteitszetel namens het Genootschap van Hoofdredacteuren) en Karin Mulder (RTV Drenthe) hebben om uiteenlopende redenen te kennen gegeven te stoppen met het bestuurswerk voor de NSP. Wij zijn Karin, Paul en Daan veel dank verschuldigd voor hun bestuurswerk in moeilijke tijden.

Vanwege het vertrek van het drietal en omwille van de continuïteit heeft John Volkers besloten zijn lidmaatschap voorlopig voort te zetten.

Fabian van der Poll (VI) en Leon ten Voorde (TC/Tubantia en AD) zijn de nieuwe gezichten in het bestuur. Pieter Zwart (VI) zal namens het Genootschap van Hoofdredacteuren per 1 januari toetreden tot het NSP-bestuur. Dat bestaat verder uit Marco Knippen (voorzitter), John Volkers (vicevoorzitter), René Bouwman (penningmeester) en Abe Mijdam (namens de NVJ).

Tot slot zal Marianne Verzijl weldra beginnen met de inventarisatie van de NSP-kaarten voor 2023 onder freelancers en redacties. Mochten er nog vragen zijn over de stand van zaken bij de NSP, jullie weten mij of Marianne als altijd te vinden. Bel gerust even.

GERARD DEN ELT
Algemeen secretaris NSP