Nieuws

NSP Sportfoto van het Jaar slaat andere weg in

De NSP heeft de samenwerking met de stichting Zilveren Camera beëindigd. Het bestuur heeft daartoe besloten na uitvoerig overleg over de toekomst van de prijs voor de beste sportfoto van het jaar.

De NSP zal toetreden tot het bestuur van de stichting Nieuwsfoto (i.o.), die tot doel heeft de aandacht te vestigen op het vaak lastige werk om onder moeilijke omstandigheden unieke nieuws- en sportfoto’s te maken. 

Over de nieuwe stichting en de achtergronden van de initiatiefnemers zullen we binnenkort nadere mededelingen doen, als een volledig bestuur is geformeerd en een beleidsplan op papier is gezet. Onze penningmeester én fotograaf René Bouwman zal in de nieuwe stichting de bestuurszetel namens de NSP gaan bezetten.

De samenwerking met de Zilveren Camera is naar de smaak van de NSP de afgelopen jaren moeizaam verlopen. Aanvankelijk was de relatie met de toenmalige directeur Marcel Molle uitstekend, maar na diens vertrek was sprake van voortdurende directiewisselingen. Die gingen ten koste van een bestendige samenwerking. Daarbij moesten eerder gemaakte afspraken telkens opnieuw bevochten worden. Ook de jurering van sportfoto’s leidde tot fricties.

Belangrijkste bezwaar was echter dat in de ogen van de NSP onvoldoende aandacht werd geschonken aan de puur journalistieke component van het fotovak: het maken van nieuwsfoto’s bij weer en wind en bij nacht en ontij onder een voortdurend aanwezige deadline, omstandigheden waaronder onze sportfotografen excelleren. Er zijn op de juiste tijd en plaats.

Het nieuwe initiatief heeft overigens geen gevolgen voor inzendingen van sportfotografen voor de Zilveren Camera. Die prijs behoudt gewoon zijn sportcategorie, alleen zal de naam van de NSP er niet meer aan verbonden zijn.