Nieuws

NSP betreurt besluit De Telegraaf

Bestuur en directie van de NSP hebben met teleurstelling kennisgenomen van het besluit van de sportredactie van De Telegraaf om de samenwerking met onze stichting per 1 januari 2019 te beëindigen.

Wij betreuren het dat De Telegraaf zich niet (meer) vertegenwoordigd voelt door de stichting Nederlandse Sport Pers, die de belangen behartigt van ruim 650 sportjournalisten en -fotografen en toeziet op goede werkomstandigheden voor de beroepsgroep in alle sportarena’s, in binnen- en buitenland.

De oorzaken voor de breuk liggen buiten de kerntaak van de NSP: ervoor zorgen dat sportjournalisten en -fotografen hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld bij wedstrijden in het betaald voetbal, in de Champions League, rond interlands, op internationale titeltoernooien of tijdens Olympische Spelen.

De Telegraaf heeft ons verzekerd dat de kwaliteit van de serviceverlening door de NSP en de accreditatie van haar journalisten en fotografen niet ter discussie staat en nooit heeft gestaan.

Wel bestaat grote onvrede over individuele uitlatingen van bestuursleden of gastsprekers die in de loop der jaren publiekelijk zijn gedaan. De maat is vol, zo heeft De Telegraaf ons laten weten. Hoewel bestuur en directie van de NSP die ergernis deels begrijpen, zijn die uitlatingen gedaan op persoonlijke titel door individuele bestuurders of columnisten.

In onze ogen kunnen bestuur, directie en het NSP-apparaat daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De NSP zou onbestuurbaar worden indien bestuursleden – onder wie actieve (sport)journalisten – niet meer hun eigen opinies mogen verkondigen en in hun uitingen telkens rekening moeten houden met gevoeligheden, van welk medium of betrokken partij dan ook.

Bestuur en directie van NSP hebben in de loop der tijd veelvuldig geprobeerd kaarthouders van De Telegraaf actief te betrekken bij actuele kwesties en regelmatig bestuurszetels aangeboden.

Dat aanbod staat nog steeds open. De sportjournalistiek en -fotografie zijn gebaat bij samenwerking, solidariteit en een eensgezinde belangenbehartiging namens de gehele beroepsgroep.

De NSP blijft streven naar herstel van betrekkingen met De Telegraaf, als belangrijke en zeer gewaardeerde partner in de sportjournalistiek.