Nieuws

Marco Knippen nieuwe NSP-voorzitter

Het bestuur van de NSP heeft in de laatste bestuursvergadering van 1 juli jl. een nieuwe voorzitter gekozen als opvolger van Gio Lippens (NOS), die vier jaar lang onze ambassadeur en de vertegenwoordiger van de beroepsgroep is geweest.

Marco Knippen

Marco Knippen (Holland Media Combinatie, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander en IJmuider Courant) neemt de voorzittershamer over. Hij werd in 2015 uitgeroepen tot de eerste NSP Sportjournalist van het Jaar. 

Abe Mijdam

Thomas Bruning (algemeen secretaris NVJ) draagt na vele jaren van NSP-bestuurslidmaatschap zijn zetel over aan Abe Mijdam, voormalig sportjournalist en thans zakelijk leider bij de NVJ.

Karin Mulder

Karin Mulder (RTV Drenthe) heeft ingestemd met het verzoek om lid te worden van het bestuur, als eerste vrouw sinds vele jaren.

Tot slot heeft fotograaf René Bouwman (freelancer voor De Telegraaf) het verzoek aanvaard om in elk geval tot aan het einde van dit jaar de rol van penningmeester te behartigen. Na die periode van oriëntatie neemt hij een besluit over een eventuele voortzetting van het beheer over de inkomsten en uitgaven.

De overige bestuurszetels worden bekleed door vicevoorzitter John Volkers (Volkskrant) Paul van den Bosch (namens het Genootschap van Hoofdredacteuren), Daan Smink (NU.nl) en Gerard den Elt (algemeen secretaris)

De NSP dankt Bruning en Lippens voor hun inzet en uitstekende bestuurswerk, ook internationaal.