Nieuws

Fotobeleid punt van nader overleg met fotografen

Het bestuur van de NSP heeft afgelopen maandag besproken op welke wijze het fotobeleid in relatie tot de NSP-kaart de komende jaren gevoerd moet worden.

Immers, er zijn klachten over oneerlijke concurrentie. Bovendien staan de tarieven onder druk.

De algemeen secretaris heeft weliswaar de contouren van een toekomstig fotobeleid geschetst en die ter consultatie voorgelegd aan enkele directbetrokkenen, maar het bestuur voelt de behoefte om een bredere vertegenwoordiging uit de beroepsgroep aan het woord te laten.

Er spelen immers meerdere belangen, van zowel fotopersbureaus als van individuele fotografen.

Alvorens een besluit te nemen over het fotobeleid ná 2020 wil het bestuur van de NSP daarom in gesprek gaan met de fotografen. Er wordt gekeken naar een bijeenkomst medio december, bij voorkeur op een maandag in het midden van het land.

Zodra tijdstip en locatie bekend zijn, zullen we dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

HET BESTUUR VAN DE NSP