Nieuws

Nieuwe mediabeperkingen in betaald voetbal in verband met corona

De opgeschaalde maatregelen rondom corona hebben ook voor de sportjournalisten en fotografen vervelende gevolgen. De komende drie weken zullen in het betaald voetbal maximaal 8 sportfotografen in de stadions worden toegelaten en 15 sportjournalisten, conform het aangepaste protocol ‘D’, zo heeft de NSP dinsdagmiddag vernomen.

Zo blijft de mixed zone (lees: de fysieke locatie) gesloten. In de lokale situatie kan gekozen worden voor een alternatieve mixed zone (buitenlocatie zoals gracht of vanaf een tribune), op 1,5 meter afstand of digitaal. Er is geen persconferentie na afloop van de wedstrijd in de perskamer. Ook hier kan lokaal worden gekozen om deze bijvoorbeeld digitaal te organiseren, waarbij media vanaf de tribune kan meekijken en vragenstellen, zo blijkt uit het protocol D.

De maatregelen gaan direct in en passen in het beleid om de opmars van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen, onder meer door voetbalwedstrijden zonder publiek te spelen.

Dat betekent een forse streep door de rekening van de media. De NSP was juist met de clubs in gesprek om – waar mogelijk – het aantal veldposities voor fotografen uit te breiden. Veel clubs voerden al een iets ruimhartiger beleid. Enkele clubs waren tot verdere uitbreiding bereid, maar de aanscherping van de coronamaatregelen voor tenminste de komende drie weken maakt dat nu onmogelijk.

De NSP zal deze week opnieuw in contact treden met de clubs om de  schaarste zo eerlijk mogelijk te verdelen, conform het protocol.

Welke gevolgen de nieuwe maatregelen hebben voor de oefeninterland Nederland-Mexico (7 oktober), is nog niet duidelijk. Zodra daarover meer bekend is, zullen we die kennis delen.

Van diverse kanten is de NSP eveneens gevraagd wat de gevolgen zullen zijn voor het amateurvoetbal en voor andere (zaal)sporten. Het antwoord daarop is nog niet duidelijk. De NSP gaat er voetstoots van uit dat journalisten, fotografen en medewerkers van regionale en lokale media gewoon hun werk kunnen doen, in het kader van de vrije nieuwsgaring.

NOC*NSF onderschrijft dat standpunt, maar is nog aan het uitzoeken hoe de overheidsmaatregelen moeten worden vertaald naar de amateur- en zaalsporten. Daar gelden immers regels op basis waarvan alleen deelnemers, begeleiding en arbitrage worden toegelaten. Daarin is niets over verslaglegging door de media geregeld. Over de aanwezigheid van de media is mogelijk nader overleg nodig met de veiligheidsregio’s. De sportkoepel laat ons weten op jacht te zijn naar duidelijkheid en daarover zo spoedig mogelijk uitsluitsel te zullen geven.

We zullen eventuele updates onmiddellijk delen via deze website en via de Facebook-pagina Mixed Zone.

GERARD DEN ELT

Algemeen secretaris NSP