Nieuws

Sportverslaggeving kan ook in de regio gewoon doorgaan

Sportverslaggeving kan ook in de regio gewoon doorgaan

De sportverslaggeving in de regio kan de komende periode ondanks de aangescherpte coronamaatregelen gewoon doorgaan. Zowel de rijksoverheid als NOC*NSF hebben dat op hun websites bekendgemaakt.

Onder vele (regionale) media was enige onrust ontstaan of die verslaglegging wel kon plaatvinden in overeenstemming met die coronaregels. De NSP stond - ook in overleg met de NVJ en diverse media - namens de beroepsgroep uiteraard op het principiële standpunt dat vrije nieuwsgaring uiteraard gewaarborgd moet zijn en blijven. Zeker nu het publiek noodgedwongen moet thuisblijven en meer dan ooit afhankelijk is van de berichtgeving door de media.

Na contact en in overleg met NOC*NSF is daaromtrent nu duidelijkheid geschapen. Zie de tekst op de website van de sportkoepel: 

Mag pers/media aanwezig zijn bij sportwedstrijden? 
Ja, pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers maar als beroepsgroep waarbij het niet mogelijk is dit vanuit huis te doen.

Juist nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen is verslaggeving extra belangrijk. Lokaal, regionaal en landelijk.

Voor media geldt dat zij zich (als gebruikelijk) vooraf aanmelden maar ook registreren en een gezondheidscheck doen.

Om drukte te voorkomen kan de bond/club/organisatie/veiligheidsregio waar de sportwedstrijd plaats vindt nadere regels stellen die het aantal personen beperken, zowel per medium als in totaal.

Dit kan per sport, regio en accommodatie verschillend zijn.

Uiteindelijk zijn de club en wedstrijdorganisator de verantwoordelijken met de bevoegdheid grenzen aan het aantal te stellen. Waarbij aansprekend bereik van een medium mede bepalend kan zijn.

De club/organisatie faciliteert de media, zo mogelijk met zaken als een werkplek met draadloos netwerk en stroom zodat het werk goed kan worden uitgevoerd.

De organisatie geeft duidelijk aan waar pers/media wordt toegelaten en waar niet, indien nodig door plaatsen of zones toe te wijzen.

Na afloop van de wedstrijd kan er geen gebruik worden gemaakt van perskamer of andere faciliteiten van de club of organisator.  

Media en coaches/sporters kunnen samen met de organisatie in goed onderling overleg een veilige modus vinden voor reacties na afloop.

De gezondheid van de sporters en de media staat daarbij voorop. Een mixed zone, in welke vorm dan ook, kan ingericht worden waarbij de 1,5 meter voor iedereen in acht wordt genomen, net als het dringende advies dan wel de verplichting in publiek toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te gebruiken. De club(s) en/of organisatoren wordt geadviseerd dit vooraf te regelen en communiceren om verwarring na afloop te voorkomen.

Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de coach/sporter geldt dat zij, net als sporters en begeleiders de sportaccommodatie verlaten.

Tenslotte: De huisregels van de accommodatie gelden ook voor de media.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen