Nieuws

John Volkers moet gaan helpen bestuur AIPS Europa krachtdadiger te maken

De kandidatuur van John Volkers voor het lidmaatschap van het bestuur van AIPS Europa moet de Europese journalistenorganisatie gaan helpen krachtdadiger op te treden in gesprekken met internationale sportbonden en -federaties.

John Volkers

Volkers is volgende week op het AIPS Congres in Rome (3-6 oktober) kandidaat om de vacature in te nemen van Gio Lippens, die te kennen heeft gegeven niet nogmaals een termijn van vier jaar in het bestuur te willen vervullen. Lippens is als uittredend bestuurslid samen met NSP-voorzitter Marco Knippen eveneens in Rome aanwezig om de kandidatuur van Volkers te ondersteunen en veranderingen binnen AIPS Europa te bepleiten.

De afgelopen (Covid-)jaren leidden namelijk tot een weinig slagvaardig beleid met weinig concrete stappen om de werkomstandigheden van journalisten te verbeteren. Op enkele Zoom- en Teams-vergaderingen na werd weinig gedaan om tegenspel te bieden aan bijvoorbeeld UEFA.

Een groep van 25 kritische landen, waaronder de NSP en met steun van Lippens, moest het bestuur van AIPS Europa dit voorjaar zelfs ertoe aanzetten een bestuurslid van Belarus uit het bestuur te zetten wegens de Russische inval in Oekraïne.

Voor de NSP is daarom duidelijk dat er veranderingen moeten komen in het bestuur van AIPS Europa. Om die reden steunt Nederland de kandidatuur van Marc Ventouillac voor het voorzitterschap. De Fransman, verslaggever van L’Équipe, heeft een agenda ontvouwd waarin hij inzet op een actievere rol voor Europese journalisten. Hij wil rechtstreekse contacten gaan onderhouden met de voornaamste sportbonden in Europa. Een voor de hand liggend streven, maar iets dat onder de vorige voorzitter nauwelijks van de grond kwam.

Ventouillac wil van binnenuit AIPS Europa veranderen. Hij neemt afstand van het Deense voornemen uit het wereldwijde verband van sportjournalisten te stappen, dit uit protest tegen de uitreiking van de AIPS Media Awards in mei van dit jaar in Qatar. De NSP wil evenals Ventouillac vooralsnog die verandering van binnenuit bewerkstelligen, maar blijft wel kritisch op het beleid van AIPS om verdacht geld vanuit Qatar en China aan te nemen. Deze sports washing vraagt om kritische herbezinning en zal zeker op het aanstaande congres ter sprake komen.

Het bestuur van de NSP hecht met de kandidatuur van Volkers eraan bestuurlijk actief te blijven binnen de Europese sectie van de AIPS en zo te komen tot hervormingen.

Volkers, die als sportverslaggever 15 Olympische Spelen (zomer & winter) versloeg en daarnaast 4 WK’s en 4 EK’s voetbal onder zeer veel meer, geldt als een zeer ervaren sportkenner en kent vele generaties sportjournalisten, inclusief de vertegenwoordigers van bonden en federaties.

Lippens, Knippen en Volkers zullen op het congres onder meer lobbyen voor de aanvaarding van een Europese resolutie om voortaan geen AIPS-bijeenkomsten meer te houden in landen zonder persvrijheid en zonder respect voor de vrijheid van meningsuiting. Die motie wordt gesteund door België, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Zwitserland en Estland. Andere landenorganisaties hebben nog geen standpunt ingenomen of zijn afwijzend. Die motie komt op het congres in stemming.