SCHOT VOOR DE BOEG

De hamvraag over vaccineren zal iedereen zelf moeten beantwoorden

Niets menselijks is de sportjournalistiek vreemd. Daar waar een enkeling in onze achterban onlangs voorzichtig bij de NSP informeerde hoe het nou zit met eventuele vaccinaties straks op de Spelen in Tokio, daar roert een ander deel zich met de vraag hoe de NSP denkt over een mogelijke vaccinatieplicht voor de media bij stadionbezoek. De een wil graag een prik, de ander onder geen beding.

Beide vragen zijn zonder meer gewettigd, nu de vaccinatiegraad langzamerhand oploopt en de samenleving smacht naar een terugkeer naar een normaal sociaal en werkzaam leven.

Uit recent onderzoek van EenVandaag blijkt dat 63 procent (*) van de Nederlanders zich zonder meer zal laten vaccineren en 13 procent waarschijnlijk. Dat betekent dat meer dan driekwart van onze landgenoten (en dus grosso modo van onze collega’s) bereid is zich te laten inenten. 11 procent zal dat zeker niet doen, 5 procent waarschijnlijk niet.

Gerard den Elt

Naarmate het aantal gevaccineerden de komende maanden zal oplopen, des te voor de hand liggender is het dat bedrijven, instanties, clubs, restaurants, sporthallen, stadions enz. zekerheid willen hebben omtrent virusvrij bezoek. Dat speelt vooral naarmate meer mensen ook de gelegenheid hebben gehad om een prik te gaan halen en hebben besloten daarvan af te zien.

Neem de Europese Commissie, die nu al bezig is met voorbereidingen voor een vaccinpaspoort. Vliegmaatschappijen willen dat alleen nog mensen met een bescherming tegen het virus meereizen of althans een geldige, negatieve PCR-test overleggen. Vakantielanden willen graag weer toeristen ontvangen, maar wel degenen die virusvrij en dus ingeënt zijn.

Is het dan logisch dat ook de sportwereld zich op termijn die vraag zal gaan stellen? Willen we weer normaal in de Mixed Zone met spelers kunnen praten, is het dan gerechtvaardigd om journalisten te vragen om te bewijzen dat ze coronavrij zijn?

Zeker als op termijn ook de sportmensen ingeënt zullen zijn om te voorkomen dat zij niet kunnen of mogen spelen, om te voorkomen dat ze in de ziektewet moeten of dat een heel team in quarantaine moet vanwege een virusuitbraak. Het is nauwelijks voorstelbaar dat profsporters zich niet zullen laten vaccineren, al was het alleen maar om hun eigen inkomen te beschermen of de belangen van de club(exploitatie) en van de sponsors, toeschouwers en televisie te dienen.

Recent hoorde ik dat op het kwalificatietoernooi (waterpolo) voor de Spelen in Tokio het volledige team van Montenegro al was ingeënt tegen Covid-19. Meer landen overwegen dat, vooral ook op weg naar Tokio. Die roep zal ook onder andere sporters gaan klinken, al was het alleen maar om een gelijk speelveld te creëren. Je wilt geen medaillekans verliezen door een onvrijwillige besmetting.

Des te meer landen hun sporters gaan vaccineren, des te meer sportjournalisten en -fotografen zullen moeten nadenken over de vraag om datzelfde te doen. In die keuze is uiteraard iedereen vrij. Zo lang iedereen beseft dat elke keuze ook consequenties heeft.      

GERARD DEN ELT,

Algemeen secretaris NSP

(*)

https://eenvandaag.avrotros.nl/coronacrisis/coronacijfers/vaccinatiebereidheid-door-de-tijd-heen/