Nieuws

Veiligheidsonderzoek KNVB, ESPN en NSP levert adviezen op voor alle clubs

Eerder hebben we de beroepsgroep geïnformeerd over het gezamenlijke onderzoek van KNVB, ESPN en NSP naar de veiligheid en de werkomstandigheden van fotografen, sportjournalisten en cameramensen bij wedstrijden in het betaald voetbal. Gezamenlijk willen wij de beroepsgroep ook op de hoogte stellen van de stand van zaken. Zie onderstaand overzicht:    

Hallo allen, 

Fotografen aan het werk in het stadion van FC Groningen

Afgelopen zomer zijn we bijeengeweest in Zeist om jullie te berichten dat we een project zijn gestart om de arbeidsomstandigheden van fotografen, cameramensen en technisch personeel van de tv-crew te verbeteren rondom betaald voetbalwedstrijden. Volgens ons was dit een prima bijeenkomst, waarna we met ons project zijn gestart. Graag nemen we jullie mee in de voortgang van het project en wat er nog gaat gebeuren de komende maanden. 

In eerste instantie is er geïnventariseerd bij welke clubs de arbeids- en veiligheidsomstandigheden tot de meeste klachten hebben en is er een selectie gemaakt van 7 clubs. De keuze om tot deze 7 clubs te komen is omdat we een focus wilde houden en zaken goed doen. Ook is er gekeken bij welk club de arbeidsomstandigheden aanleiding lijken te geven tot aanpassingen, dit op basis van de inventarisatie. Een groot aantal van jullie is hierin gekend en de 7 clubs zijn vervolgens benaderd. Daar is door ons allen gezamenlijk een wedstrijdbezoek geweest. Tijdens dat bezoek hebben we puur naar de arbeidsomstandigheden van onze collega’s gekeken. Waar moet men parkeren? Hoe is de ontvangst? Is er voldoende (en goed) eten en drinken? Hoe is de beveiliging van de TV-compound en rond het veld georganiseerd? Wat is de positie op veld en tribune? Hoe dicht zit iedereen op het publiek en worden ze lastiggevallen door publiek? Welke mogelijkheden zijn er om achteraf rustig zaken uit te werken en ga zo maar door. Hier zijn foto’s gemaakt, waarnemingen verricht en interviews gehouden. 

Alle clubbezoeken worden uitgewerkt. Daarna gaan we de rapportages nader bestuderen en met elkaar bespreken. Tijdens die besprekingen gaan we per stadion bezien of we met oplossingen kunnen komen voor de club. Het kan zijn dat we in deze fase nog met wat collega’s contact opnemen. Parallel aan de analyses en adviesvorming gaan we ook afspraken maken met de clubs om op bezoek te komen. Wij hopen afspraken te maken waarbij persvoorlichting, facilitair maar ook directie/management aanwezig kan zijn. Vanzelfsprekend hopen we op een goed gesprek met enkele toezeggingen die in de zomer gerealiseerd kunnen worden. Wij hebben goede hoop. 

We zien nu al dat er een paar aanpassingen of tips zijn die voor alle clubs gelden, zogeheten generieke maatregelen. Deze generieke maatregelen gaan we verzamelen en tegen het einde van de competities gaan we alle clubs hierover aanschrijven. Deze mail zullen we uiteraard met jullie delen. 

We hopen jullie middels deze mail te hebben meegenomen in het project en de fase waar we nu in zitten. Zoals gezegd hebben we goede hoop dat er resultaat gaat komen. Mochten jullie vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag. Heel veel succes weer dit weekend. 

KNVB, ESPN en NSP