Nieuws

KNVB, ESPN en NSP gaan onderzoek werkomstandigheden afronden

KNVB, ESPN en NSP hebben besloten hun gezamenlijke onderzoek naar de arbeidsomstandigheden voor journalisten, fotografen en cameramensen af te ronden en zo spoedig mogelijk te komen met aanbevelingen. Doel is de clubs de gelegenheid te geven om in de zomer zodanige maatregelen te nemen, dat de veiligheid en de arbeidsomstandigheden voor de werkende media beter gewaarborgd zijn.

(Foto: Gerard den Elt)

Aanvankelijk wilde de NSP het onderzoek uitbreiden naar de hele eredivisie, maar nader overleg heeft tot het inzicht geleid dat dit te veel extra werk zou betekenen en dat we daardoor veel later dan de bedoeling is met voorstellen zouden kunnen komen. Dat zou de vaart halen uit de gewenste aanpassingen.

Tijdens onze bezoeken hebben we puur naar de arbeidsomstandigheden van de werkende media onze collega’s gekeken. Waar moet men parkeren? Hoe is het ontvangst? Is er voldoende (en goed) eten en drinken? Wat is de positie op veld en tribune? Hoe dicht zitten de media op het publiek en worden ze lastiggevallen? Welke mogelijkheden zijn er om achteraf rustig zaken uit te werken en ga zo maar door. Hier zijn foto’s gemaakt, waarnemingen verricht en interviews gehouden.

Het algehele beeld ten aanzien van zaken als bierdouches, vuurwerk, rechtstreeks contact met het publiek, looproutes, parkeerbeleid is wel duidelijk, zo hebben we gezamenlijk vastgesteld.

Als de rapporten over de gedane veiligheidsscans zijn afgerond, willen we daarna zo snel mogelijk in gesprek met de clubs. Soms gaat het generieke maatregelen, soms kan het ook gaan om specifieke veiligheidsmaatregelen omdat de situatie van stadion tot stadion verschilt.

We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de verdere voortgang.

Gerard den Elt, algemeen secretaris NSP