Nieuws

Thijs Slegers: nog één keer in de spotlights

Bij PSV vroeg de leiding zich afgelopen jaar af wat een goed moment zou zijn om nog eens stil te staan bij het overlijden van de markante oud-journalist en perschef. De club kreeg hulp van de eigen supporters. 

Afgelopen zaterdag was er een heuse ‘Thijswedstrijd’ in het Philips Stadion, georganiseerd door Supportersvereniging PSV. Bij PSV-AZ werd door 32 collectanten geld opgehaald voor de stichting Matchis, die keihard groeide tijdens de laatste maanden van het leven van Slegers. Hij besloot zijn noodlot via sociale media te delen met de rest van de wereld, om te proberen om anderen nog wel te kunnen helpen. Matchis en bloedbank Sanquin werden grote winnaars en konden duizenden nieuwe donoren verwelkomen. 

Matchis is een donorportaal waar stamceldonoren geregistreerd staan, die mensen met leukemie mogelijk een langer leven kunnen bezorgen. Bij Slegers lukte dat niet, hij had botte pech. Bij anderen lukt het vaak wel en daarom wilde Slegers dat de stichting hard zou groeien. Dat doel heeft hij bereikt. En hoe. Dankzij de actie van Slegers werden Sanquin en Matchis overspoeld met aanmeldingen. Daarvoor is veel geld nodig. Het verwerken van iedere registratie door Matchis kost bijvoorbeeld ongeveer 35 euro, omdat er ook fysiek materiaal moet worden afgenomen. 

Om Slegers blijvend te herinneren is door PSV, in het bijzijn van zijn weduwe Sylvia en de kinderen Sid en Jools, een herinnering opgehangen in de perskamer van het Philips Stadion. Algemeen directeur Marcel Brands onthulde met hen een beeltenis van de bekende oud-perschef. Daar nam de weduwe van Slegers ook de NSP-bokaal voor ‘de scoop van het jaar’ in ontvangst, die Slegers met bovenstaand verhaal postuum werd toegekend. 

Rik Elfrink