Nieuws

#PersVeilig: doe altijd aangifte van bedreiging!

In Amsterdam is maandag 4 november de permanente campagne PersVeilig gelanceerd. Dit initiatief van de Nederlandse Vereniging van  Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, politie en Openbaar Ministerie moet een halt toeroepen aan de toenemende agressie jegens journalisten, fotografen en cameramensen. Het staat buiten kijf dat ook de NSP de campagne van harte ondersteunt.

Immers, die agressie wordt niet alleen geuit op straat of in stadions, maar ook op sociale media. Clubwatchers weten daarover mee te praten.   Meest recente voorbeeld van agressie: de klappen die collega’s Pim Sedee en Thom Schelstraete kregen voorafgaande aan de wedstrijd Tottenham Hotspur-Ajax  (https://www.nsp.nl/1805-collegas-telegraaf-belaagd-door-supporter-dader-opgepakt.html). Zo zijn er helaas vele voorbeelden, zoals het cobra-incident tijdens de bekerfinale 2018.

Belangrijkste uitgangspunt van PersVeilig: doe altijd aangifte van agressie, geweld of andere vormen van intimidatie. Nieuwsorganisaties hebben zich daar al aan verbonden door middel van een gezamenlijk protocol, maar het is van groot belang dat ook zelfstandige (foto-)journalisten altijd aangifte doen.

Klachten en aangiften kunnen worden gemeld via de website van PersVeilig (https://www.persveilig.nl/incident-melden/), in het belang van de eigen veiligheid en die van collega’s.

Het Openbaar Ministerie zal in strafprocessen dezelfde strafeisen formuleren als tegen politiemensen, hulpverleners en andere mensen met een publieke taak: een verdubbeling van de strafeis.

Dit staat erover in het overeengekomen protocol: ‘Journalisten hebben bij de politie een preferente positie gekregen. Dat betekent dat er een bijzonder regime geldt voor journalisten. De beroepsgroep krijgt een apart vinkje in het dossier. Het betekent dat journalisten die zich melden bij de politie voor het doen van aangifte, zich bekend moeten maken als journalist. Politie en OM geven vervolgens hoge prioriteit aan opsporing en vervolging van de verdachten van agressie en geweld tegen journalisten. Journalisten hebben hiermee dezelfde rechtspositie gekregen als medewerkers met een publieke functie (denk aan politieambtenaren, brandweerpersoneel, onderwijzers, hulpverleners, etc.).’

Minister Grapperhaus (links) introduceert de campagne #PersVeilig. (Foto: NSP beeldbank)

De politie heeft zich gecommitteerd aan (het volgende:

  • Meldingen van agressie en/of geweld tegen journalisten krijgen directe opvolging.
  • Indien een strafbaar feit is gepleegd en de verdachte daarbij direct bekend is, dienen altijd opsporingshandelingen te volgen conform de aanwijzing opsporing.
  • Agressie en geweldszaken tegen journalisten zijn geen bagatelzaken.
  • Geweldszaken tegen journalisten worden in beginsel door de recherche behandeld.
  • De politie informeert de benadeelde optimaal en ondersteunt het verhalen van de schade op de dader.

Verdere informatie valt te vinden op:

https://www.persveilig.nl/wp-content/uploads/2019/10/veiligheidsplan-nederlandse-media.pdf

https://www.persveilig.nl/wp-content/uploads/2019/10/collectieve-norm-mediasector.pdf

En vergeet niet om na een melding ook onmiddellijk te NSP op de hoogte te stellen.

GERARD DEN ELT

Algemeen secretaris NSP