Nieuws

Meer accreditaties aangevraagd dan beschikbaar voor Spelen in Parijs

De inventarisatie voor een accreditatie voor de Olympische Spelen in Parijs 2024 (26 juli – 11 augustus 2024), de zogenoemde press-by-number-procedure, is deze week formeel afgesloten. De vraag naar olympische accreditaties is vooralsnog groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Vooral de foto-accreditaties zijn overtekend.

Er zijn in de diverse categorieën 74 accreditaties aan Nederland toegewezen, terwijl bij de NSP 80 aanvragen zijn binnengekomen van media, freelancers en fotopersbureaus. Die overtekening komt niet onverwacht, gezien de relatieve nabijheid van Parijs als Olympische stad.

Voor de in Parijs beschikbare 35 algemene accreditaties (E) voor schrijvende journalisten zijn 35 aanvragen gedaan, dus precies op de limiet. Tien journalisten hebben zich gemeld die één specifieke sport (Es) willen volgen, terwijl in deze categorie slechts negen accreditaties beschikbaar zijn. Voor de 15 algemene accreditaties voor fotografen (EP) zijn zestien verzoeken gedaan. Verder hebben zich 17 fotografen aangemeld die één specifieke sport willen volgen, terwijl daarvoor slechts   12 deelaccreditaties (EPs) voorhanden zijn. Vooral voor paardensport en hockey bestaat grote belangstelling.

Voor technische ondersteuning (ET's) zijn op papier nog 3 accreditaties beschikbaar.

NOC*NSF en NSP zullen gezamenlijk bekijken of door middel van creatieve oplossingen en samenwerkingen de overtekening in de categorieën deels kan worden opgelost. Het is op dit moment echter onzeker of alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd.