SCHOT VOOR DE BOEG

Content creators

Elke week komt er via de mailbox wel een aantal aanvragen voor een NSP-kaart of voor een bijzondere accreditatie binnen. Over het algemeen, zo leert de ervaring, zijn dat onzinaanvragen van mensen die in de sportjournalistiek niets te zoeken hebben.

We houden de boot dus meestal ferm af wanneer in de gevraagde toelichting niet geheel duidelijk wordt wat de reden voor de aanvraag is. Het gaat doorgaans om vage omschrijvingen van werkzaamheden, er zijn onduidelijke (of geen) opdrachtgevers. Of iemand wil (bijna) gratis foto’s verkopen aan speelsters in het vrouwenvoetbal.

Gerard den Elt

Marianne Verzijl en ondergetekende kijken altijd met grote verwondering naar zulke mails. Hoe arroganter de toon van de aanvrager, des te minder komt hij/zij (het zijn meestal mannen!) voor een NSP-kaart of accreditatie in aanmerking, weten we inmiddels. Niet reageren is doorgaans de beste remedie. Blijven ze vanzelf wel weg. Belangstellenden die de kaart écht nodig hebben, plegen meestal een telefoontje om hun aanvraag en de urgentie daarvan te onderstrepen.

Die aanpak houdt de deur dus meestal goed dicht, passend bij het werk van de NSP als poortwachter en waakhond tegelijk.

De laatste tijd dient zich echter een nieuwe, enigszins vage categorie aan: die van de content creator. Dat kunnen vertegenwoordigers van clubs, sportbonden of zelfs atleten en spelers zijn, al zitten daar in sommige gevallen gelukkig ook (oud-)journalisten bij. De goeden dus niet te na gesproken. Maar het gros van de content creators heeft veel minder te maken met journalistieke principes; het is hen vooral te doen om het verspreiden van kritiekloze inhoud en/of foto’s of filmpjes, om fans en achterban te informeren. Soms zijn het regelrechte fans die de inhoud plaatsen op hun eigen Insta- of FB-pagina.

Ze schermen met grote aantallen volgers, op grond waarvan zij menen ook een ‘medium’ te vertegenwoordigen. Een soort influencers die zoeken naar betekenisvolle en aansprekende onderwerpen in de sportwereld.

Ik neem jullie even mee naar onderstaand, geanonimiseerd voorbeeld:

“Good Evening,

my name is ?????, I'm a content creator from Italy with a passion for automotive. In my Instagram feed, I'd like to capture the attention of my audience with car shots in different locations and I'm sure that the Formula 1 Dutch Grand Prix will be very attractive for them. Please, can you tell me if there is the possibility to request a Press Media accreditation?”

Hun aantal wordt met de dag talrijker. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en elders in de wereld, merkte AIPS-president Gianni Merlo vorige week op in een vergadering met de Europese zusterorganisaties van de NSP. De boodschap van Merlo: houdt de content creators buiten de deur.

Niet overal op ons continent wordt de perskaart volgens zuivere journalistieke maatstaven verstrekt. Merlo verwees naar enkele incidenten tijdens het WK atletiek in Boedapest, waar deze niet-journalistieke verspreiders van informatie actief waren. “Content creators zijn als supporters die de mixed zone en persconferenties binnendringen en alleen maar rapporteren over wat de sportbonden welgevallig is.”

Op het AIPS-congres in Spanje volgend jaar wil Merlo deze kwestie agenderen, in een poging de perszalen en mediaruimten zo veel mogelijk vrij te houden van niet-onafhankelijke media.

Om die reden is het een zegen dat  Arman Avsaroglu Wout Weghorst lekker vasthoudend en kritisch ondervroeg na de povere zege van Oranje op Ierland. Het leverde spannende televisie op waarover dagen later nog wordt nagepraat. Iedereen heeft daar een mening over en dat is voor alle betrokkenen beter dan een kleurloos juichverhaal.

GERARD DEN ELT, algemeen secretaris NSP