Nieuws

Onderzoek werkcultuur NOS Sport: ‘Investeren in een nieuwe visie op leiderschap’

Naar aanleiding van verschillende meldingen van 'grensoverschrijdend gedrag' op de redactie van NOS Sport dient er 'meer helderheid te komen in besluitvorming en standaardisatie van (personeels)beleid'. NOS Sport moet 'investeren in een nieuwe visie op leiderschap en in structurele opleiding en evaluatie van leidinggevenden', stelt onderzoeksbureau CuLTR Diagnose.

Het onderzoeksbureau onderzocht in opdracht van NOS Sport de diverse meldingen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant in december 2022. De volledige hoofdredactie van NOS Sport stapte vervolgens op en onder anderen Tom Egbers werd op non-actief gesteld.

Het onderzoek bij NOS Sport is nu klaar. In totaal is er met 243 medewerkers gesproken en vulde ruim twee derde van alle medewerkers van NOS Sport een online enquête in.

“De conclusie is dat de interne organisatie op een aantal punten uit balans is. Er is noodzaak om die balans te herstellen, omdat een deel van de werknemers daar last van heeft”, concludeert de NOS nu.

De sterke focus op het maakwerk, de korte termijn en de vrijheid binnen de organisatie binnen de NOS zorgen ervoor dat er weinig aandacht is voor ‘aandacht voor de professional, het lerend vermogen, de mate van duidelijkheid en de ruimte voor het open en andere gesprek’. Wel geeft het merendeel van de werknemers aan zich veilig te voelen op de werkvloer, blijkt uit de rondvraag van het onderzoeksbureau.

Tegelijkertijd worden er ook ‘ongewenst gedrag en ongewenste vormen van communicatie’ ervaren, al wordt dit niet gespecificeerd in het persbericht van de NOS.

De medewerkers van NOS Sport hebben behoefte aan ‘meer feedback op hun kwaliteiten en ontwikkelpunten’ en de organisatie is ‘onvoldoende ingericht op evaluatie en feedback’. Leidinggevenden hebben teveel medewerkers onder zich om zich te kunnen focussen op individuele gevallen en zijn teveel gefocust op de ‘dagelijkse operatie’.

Binnen de organisatie is ‘veel vrijheid’ voor medewerkers, maar tegelijkertijd zorgt dit voor onduidelijkheid en verwarring over ‘rol en taak, vrijblijvende omgang met personeelsbeleid en onduidelijke besluitvorming’. Daarnaast is de organisatie sterk gericht op de korte termijn, waardoor een visie voor de langere termijn ontbreekt.

In het onderzoek stellen medewerkers dat er niet altijd ruimte is om zich uit te spreken over lastige onderwerpen en thema’s. “Aanspreken op gedrag is geen vanzelfsprekendheid.” Daarnaast wordt er niet altijd ingegrepen bij het niet-functioneren van medewerkers en is er niet voor iedereen ‘perspectief’ op het doorgroeien binnen de organisatie. Een deel van de medewerkers zegt dat de ‘uitvoering van het personeelsbeleid’ niet in orde is.

Het onderzoeksbureau adviseert NOS Sport om op drie niveaus aan de slag te gaan: structuur, leiderschap en werknemers. ‘Om de aandacht voor de professional te vergroten is bijvoorbeeld structureel ruimte nodig voor evaluaties, feedback en verbeteracties. Er dient meer helderheid te komen in besluitvorming en standaardisatie van (personeels)beleid is gewenst.’ Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in ‘een nieuwe visie op leiderschap en in structurele opleiding en evaluatie van leidinggevenden’ en moet er een ‘cultuurcode’ ontwikkeld worden.

‘Allereerst is het van belang dat we de uitkomsten intern bespreken en dat er ruimte is voor herkenning en voor erkenning. Daarna gaan we hiermee aan de slag. Ik heb er vertrouwen in dat de sterke betrokkenheid en professionaliteit die onze organisatie kenmerkt, zich zal vertalen in een forse ambitie voor verbetering’, reageert Gerard Timmer, algemeen directeur van de omroep in een persbericht.

De omroep stelt daarnaast dat er al de nodige ‘veranderingen’ in gang zijn gezet na de reeks publicaties over de misstanden op de werkvloer bij NOS Sport. De NOS wil verder geen meldingen doen over de vervolgstappen binnen de omroep: ‘Verdere communicatie over het onderzoek en de vervolgstappen zal intern plaatsvinden’.

Bron: Villamedia